Fornying av varemerke og fellesmerke

Ei varemerkeregistrering varer i ti år.

Dersom du har søkt om å registrere merket ditt før 1. juli 2010, gjeld den tidlegare varemerkelova for denne registreringa. Då varer registreringa i ti år frå den datoen søknaden din om varemerkeregistrering eller fellesmerke blei registert hjå Patentstyret.

Dersom du søkte om varemerkeregistrering etter 1. juli 2010, gjeld den nye varemerkelova, og registreringa varer i ti år frå søknadsdagen, det vil seie den dagen du leverte inn søknaden din.

Du kan fornye registreringa så mange gonger du ønskjer, for 10 år om gongen. For å fornye registreringa di må du betale ei avgift til Patentstyret.

Korleis betale?

Avgifta må betalast før registreringsperioden går ut, og tidlegast eitt år i førevegen. Vi sender ikkje ut faktura for fornyingar. Vi sender i staden ut eit varsel til deg som innehavar eller til fullmektigen din ca. to månader før registreringsperioden går ut.

Eventuelle endringar, som til dømes namn, adresse, klassar, fullmektig eller overdraging til andre, må ha kome inn til Patentsyret før avgifta blir betalt.

For å betale fornyingsavgifta:

Bruk IBAN-nummeret ved betaling frå utlandet (sjå betalingsinformasjon). I tillegg kan du sende informasjon som gjeld transaksjonen, til e-postadressa regnskap@patentstyret.no.

(Skjemaet som har vore brukt tidlegare i samband med fornyingar, skal ikkje lenger brukast).

Brevet om fornying blir sendt til deg som innehavar eller til fullmektigen din innan 15 yrkedagar etter at avgifta er motteken.

Kva skjer dersom avgifta ikkje blir betalt innan fristen?

Dersom avgifta ikkje blir betalt innan fristen, sender vi ei påminning til deg eller til fullmektigen din om dette. Du får då ein ekstra betalingsfrist på 6 månader mot ei tilleggsavgift (forseinkingsavgift) (sjå prisinformasjon).

Registreringa blir avslutta om avgifta ikkje blir betalt.

Internasjonale registreringar skal fornyast gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization). Les om "Duration of Registration; Renewal".

 

!

Åtvaring mot falske varemerke- og patentfakturaer

Desse fakturaene har ikkje nokon samanheng med betaling for rettar i Noreg eller andre stader.

Les mer

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Kva har andre gjort tidlegare og kva gjer konkurrentane dine?

Bestill forundersøking

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)