Avgiftsendring ved innlevering av internasjonale patentsøknader under PCT

På grunn av internasjonale avgiftsjusteringer har WIPO meddelt endringer i avgifter som betales for internasjonale patentsøknader under PCT.

Følgende avgiftsendringer trer i kraft med virkning fra 1. april 2012:

  • Nyhetsgranskingsavgift: endres fra NOK 13.890 til NOK 14.380
  • Avgift for nyhetsgransking av internasjonal art (ITS) utført av EPO for nasjonale patentsøknader

Se også Avgifter og gebyr ved innlevering av PCT-søknader

Du finner mer informasjon på WIPOs nettsider: www.wipo.int/pct/en/fees/index.html

!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

 

Følg oss:  Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter  Følg oss på LinkedIn

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)