Hvordan søke patent?

For å søke om beskyttelse for oppfinnelsen din i Norge leverer du inn en søknad om patent til Patentstyret. Hvis du vil søke patent i andre land, har du flere valgmuligheter.

I Norge 

For å søke om beskyttelse for oppfinnelsen din i Norge leverer du inn en søknad om patent til Patentstyret.

Et norsk patent gjelder bare for Norge. Hvis du ønsker å søke om patent i andre land, er det uansett en fordel å levere inn din første patentsøknad i Norge.

Elektronisk søknad

Av hensyn til sikkerhet og sporbarhet, anbefaler vi at du leverer inn både søknader og tilhørende korrespondanse elektronisk via Altinn. Du får kvittering umiddelbart. Skjemaene finnes både på bokmål og nynorsk.

  Altinn logo

Søknad i PDF-format

Ønsker du allikevel å bruke skjema i PDF-format og sende den inn med vanlig post eller som vedlegg til en e-post, er dette også mulig. MEN det er dessverre ikke mulig å lagre skjemaet elektronisk.

Å søke patent i utlandet

Hvis du vil søke patent i andre land, har du flere valgmuligheter.
Les mer om patentering i utlandet 

Andre typer skjemaer

Følgende skjemaer finner du i PDF-format på siden Skjemaer i PDF-format

  • erklæring om rett til oppfinnelse
  • SPC-skjema for farmasøytiske produkter
  • innlevering av oversatte dokumenter ved validering av EP-patenter
  • melding om overdragelse/fusjon
  • fullmakt
  • navne-/adresseendring
  • melding om lisens
  • andre endringer
!

Følg konkurrentene dine

Gratis verktøy for å følge med på det som skjer innenfor patent, varemerke og design
Les mer

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)