Innlevering av PCT-søknad

Patentstyret aksepterer søknader på papir, samt elektroniske søknader fylt ut ved hjelp av WIPOs verktøy PCT-SAFE eller EPOs verktøy eOLF (full Online Filing client).

Elektronisk innlevering av PCT-søknader

Hva er PCT?

Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. Les mer om PCT

Hvordan levere PCT?

Søknadsverktøyene PCT-SAFE og eOLFer gratis. De er relativt like utseendemessig (brukergrensesnitt) og begge tilbydere har nettsider hvor du kan laste ned oppdaterte versjoner av programvaren. Når du søker kan du velge selv hvilket verktøy du vil bruke. Forskjeller som kanskje kan påvirke valget ditt er følgende:

1. Første gang du skal bestille og installere programvaren:

  1. PCT-SAFE kan lastes ned direkte fra WPOs hjemmeside, og du må samtidig bestille et sertifikat. Dette får du tilsendt via e-post, og du vil vanligvis kunne levere inn søknaden din cirka 1 (én) arbeidsdag etter at du bestilte sertifikatet.
  2. eOlf må bestilles via EPOs hjemmeside. Du vil motta en pakke i posten som inneholder smartkort og andre ting du trenger for å installere programvaren på din PC. Det vil derfor ta lenger tid å bestille og installere eOlf enn PCT-SAFE.

2. Hvis du ønsker å fylle ut og levere inn et EP-patent til EPO, er det bare eOlf som har denne muligheten.

Verktøyene kan kun benyttes for innlevering av internasjonale PCT-søknader (PCT/RO/101 PCT Request) og kan ikke benyttes for innlevering av europeiske (EP-patenter) og nasjonale patentsøknader til Patentstyret.

Bestilling og installering av programvare

Vi anbefaler at du alltid benytter den nyeste versjonen av programvaren. Denne vil du til enhver tid finne på WIPOs og EPOs hjemmesider.

Smartkort og sertifikat

Hvis du benytter EPOs eOlf for innlevering av elektroniske PCT-søknader, må Patentstyret registrere Smartkortet ditt før du har muligheten til å innlevere den første søknaden. Dette behøver du bare å gjøre én gang, og det finnes to ulike metoder du kan benytte:

  1. Den raskeste metoden er å registrere deg her: https://pctsafe.patentstyret.no/olf/enrol/. Bruk Internet Explorer, og husk at Smartkortet må være koblet til ved registreringen.
  2. Du kan også eksportere sertifikatet ditt og sende dette til Patentstyret som et zippet vedlegg i en e-post. Send e-posten til post@patentstyret.no, og skriv i e-posten at dette gjelder registrering av Smartkort i forbindelse med elektronisk PCT. Her følger en beskrivelse av hvordan du eksporterer sertifikatet (PDF-fil)

Veiledning

Vi har laget en kort norsk veiledning for hvordan du skal fylle inn søknaden din.

 For mer utfyllende veiledninger og svar på ofte stilte spørsmål, se lenkene under:

Svar på ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions):

Betingelse ved elektronisk innlevering

Vær oppmerksom på at den elektroniske søknaden din ikke er ansett for innkommet før vi har mottatt den på vår server. Din bekreftelse på mottak får du i form av en kvittering. Søknaden må være i henhold til gjeldende lovverk.

Hvis du leverer inn søknaden på fax, papir eller som korrespondanse i Altinn (grunnet teknisk svikt eller annet), for deretter å levere inn en identisk elektronisk søknad, må du trekke den ene søknaden. Hvis papirversjonen og den elektroniske versjonen blir mottatt av oss på forskjellige dager har du to muligheter:

  • Hvis du velger å trekke den elektroniske versjonen, vil vi anse søknaden som innkommet den dagen vi mottok faxen/papirene, og du vil ikke ha krav på redusert avgift.
  • Hvis du velger å trekke fax/papirversjonen, vil vi anse søknaden som innkommet den dagen vi mottok den elektroniske søknaden, og du vil ha krav på redusert avgift.

WIPO har beskrevet standarden for elektronisk innlevering og prosessering (se Annex F: Standard for Filing and Processing in Electronic Form nederst på siden)

Under finner du utdrag om situasjoner som kan påvirke innleveringen:

The Office will make every effort to accept an international application in electronic form. It is only if the application is not sent in accordance with the E-filing interoperability protocol (see Annex F, section 5.1) that no acknowledgement of receipt will be generated. Other errors, such as the use of outdated certificates (see Annex F, Appendix II, section 4.4.7), applications infected by viruses or other forms of malicious logic (see Section 708(b)) or certain missing files, are notified to the applicant by inclusion in the notification of receipt.

Where it appears that the notification of receipt sent to the applicant by electronic means of transmittal was not successfully transmitted, the Office will promptly retransmit the notification of receipt by the same or another means (see Section 709(b)).

In case of failure of the electronic systems when an international application is filed with it, the Office will use all means available, such as fax or e-mail, to inform the applicant about procedures to follow as alternatives.

Du kan lese mer om om situasjoner som kan påvirke innleveringen i dokumentet "Model notification under Section 710(a)" som kan lastes ned på WIPOs nettside E-Filing Service Establishment Guidelines for PCT Receiving Offices with respect to the International Bureau of WIPO

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål som er relatert til PCT-SAFE eller eOlf kan du kontakte oss i Patentstyret.

 

!

Advarsel mot falske fakturaer for varemerke- og patentrettigheter

Det er kun Patentstyret som registrerer slike rettigheter i Norge.

Les mer

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)