Hva er et varemerke?

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Noen eksempler:

   
Figurmerke - sommerfuglen fra Kari Traa AS 
 
  Figurmerker, for eksempel sommerfuglen fra Kari Traa AS
 

 Freia
 

 

Ordmerker, for eksempel Freia og Bik Bok 
 

Kombinert merke: Soloetiketten 
 

  Kombinerte merker som inneholder både ord og figurative elementer, for eksempel Soloetiketten

"Rent mel i posen"

 

 

Slagord, for eksempel "Rent mel i posen"
(Lunch Box AS)
 

Tredimensjonale merker (vareutstyr) 
 
  Tredimensjonale merker (vareutstyr), det vil si formen, utstyret og innpakningen til en vare kan også registreres hvis formen er tilstrekkelig spesiell.
(Henkel KGaA, Tyskland)

 IBM
 

 

Tall og bokstaver, for eksempel 4711 og IBM
 

Bevegelsesmerke - for sykesenger
  
  Bevegelsesmerke, for eksempel denne som er registrert i Danmark for sykesenger (se http://www.vendlet.dk/)
 
    Lydmerke, for eksempel Dolby.

Bruk av navn som varemerke

Hvordan er reglene for registrering av navn som varemerker i Norge? Les om reglene for bruk av navn som varemerke

Hva betyr symbolene?

Du har kanskje sett symbolene ®, © og TM og lurt på hva de betyr? Les mer om symbolene.

    

!

Advarsel mot falske fakturaer for varemerke- og patentrettigheter

Det er kun Patentstyret som registrerer slike rettigheter i Norge.

Les mer

Send søknad/melding elektronisk via Altinn.

Send søknad/melding

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse