Fornyelse av varemerker og fellesmerker

En varemerkeregistrering varer i ti år.

Hvis merket ditt er søkt registrert før 1. juli 2010, gjelder tidligere varemerkelov for denne. Det vil si at registreringen varer i ti år fra den datoen søknad om varemerke eller fellesmerke ble registrert hos Patentstyret.

Hvis du søkte om varemerkeregistrering etter 1. juli 2010 gjelder den nye varemerkeloven, og registreringen varer i ti år fra søknadsdagen, det vil si den dagen du leverte inn din søknad.

Registreringen kan fornyes så mange ganger du ønsker, for 10 år av gangen. For å fornye din registrering må du betale en avgift til Patentstyret.

Hvordan betale?

Avgiften må betales før registreringsperioden utløper eller tidligst ett år i forveien. Vi sender ikke ut faktura om fornyelser, men vi sender et varsel til deg som innehaver eller til din fullmektig ca to måneder før utløpsdatoen.

Eventuelle endringer, som for eksempel navn, adresse, klasser, fullmektig eller overdragelse til andre, må være kommet inn til Patentstyret før avgiften betales.

For å betale fornyelsesavgiften skal du :

Ved betaling fra utlandet bruk IBAN-nummeret (se betalingsinformasjon). I tillegg kan du sende informasjon vedrørende transaksjonen til e-post: regnskap@patentstyret.no.

(Skjemaet som tidligere har vært brukt i forbindelse med fornyelser skal ikke lenger brukes).

Fornyelsesbrevet sendes til deg som innehaver eller til din fullmektig innen 15 virkedager etter at avgiften er mottatt.

Hva skjer om avgiften ikke betales innen fristen?

Hvis avgiften ikke betales innen fristen, sender vi en påminnelse om dette til deg eller din fullmektig med en ekstra frist på 6 måneder mot betaling av en tilleggsavgift (forsinkelsesavgift) (se prisinformasjon)

Registreringen opphører hvis avgiften ikke betales.

Internasjonale registreringer fornyes gjennom WIPO (World Intellectual Property Organization), se om "Duration of Registration; Renewal"

 

!

Advarsel mot falske fakturaer for varemerke- og patentrettigheter

Det er kun Patentstyret som registrerer slike rettigheter i Norge.

Les mer

Send inn søknaden din elektronisk via Altinn.

Send inn søknaden din

Hva er gjort tidligere, og hva gjør konkurrentene dine?

Bestill forundersøkelse

Link to Nordic Patent Institute website

 

Lenke til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)