Pult med utskrifter og en som gjør notater
Foto: Istock

Har du en IPR-strategi?

Hensiktsmessig bruk av immaterielle rettigheter i innovasjon kan bidra til å skape og sikre verdier, og å unngå feilinvesteringer. Det er viktig å tenke på hvordan de immaterielle verdiene - patent, varemerke og design - skal forvaltes og foredles.

En gjennomarbeidet strategi for dette kan gi bedriften din viktige og varige konkurransefortrinn. Riktig bruk av disse rettighetene vil da være like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

En IPR-strategi gir retningslinjer for hvordan immaterielle verdier skal identifiseres og - når relevant - beskyttes, vedlikeholdes, forsvares og utnyttes forretningsmessig.

Bedrifter med effektive IPR-strategier plasserer sine eneretter (patenter, varemerker og design) på lik linje med andre aktiva i regnskapet.

Hvilke eiendeler har bedriften?

Start med å kartlegge bedriftens immaterielle ressurser. Hvilke av disse er nøkkelverdiene, som er viktigst for å oppnå bedriftens forretningsmål? Er det noen verdier som mangler? Skaff oversikt over hvem som eier nøkkelverdiene. Det er også viktig å synliggjøre immaterielle eiendeler i regnskapet og overfor eiere, partnere og andre interessenter.

Hva skal de immaterielle verdiene og rettighetene brukes til?

 • Skaffe inntekter. Det kan blant annet skapes gjennom produkter og tjenester samt gjennom lisensiering og salg av rettigheter.
 • Skaffe kapital. Rettigheter er viktig som dokumentasjon og sikkerhet for investorer, bankinstitusjoner og andre finansieringskilder.
 • Inngå samarbeid. Aktuelle samabeidsmåter kan være samarbeid mellom virksomheter, ved etablering av fellesforetak eller åpen innovasjon.
 • Redusere kostnader og risiko og inngå samarbeid.
 • Sikre posisjon i markedet. Dette er blant annet for å sikre handlingsrom for teknologisk utvikling, blokkere konkurrenter, kontrollere verdikjeden og bygge omdømme.

Hvordan skal virksomheten håndtere de immaterielle verdiene?

 • Få på plass interne rutiner som får fram ideer fra egne ansatte, og sørg for at eierskapet til ideene blir fastsatt. Vet ledelsen hva de ansatte sitter på av kunnskap? Det er også viktig å klargjøre hva bedriften eier og hva den ansatte kan ta med seg. Det er behov for avtaler, forslagsordninger, retningslinjer og rutiner for innmelding av arbeidstakeroppfinnelser, rutiner for gjennomgang av strategisk betydning og hvor omfattende beskyttelse det krever, rutiner for gjennomgang av porteføljen med tanke på fornyelser, oppfølging av konkurrenter, rutiner ved inngrep mm. 
 • Holder bedriften godt nok  på hemmelighetene? Sørg for god informasjonssikkerhet og konfidensialitet, og inngå avtaler både med egne ansatte, konsulenter og underleverandører til virksomheten. Visse krav må være oppfylt for at informasjon skal regnes som forretningshemmelighet, og det er viktig at virksomheten kjenner til og innretter seg etter disse.
 • Identifiser hva bedriften kan gjøre uten å krenke andres rettigheter (freedom to operate). Finn ut hva andre har gjort, og hva dere kan bygge på uten å krenke andres rettigheter.
 • Registrer rettigheter: sikre patenter, varemerker og designbeskyttelse.
 • Sørg for å utnytte rettighetene kommersielt.
 • Overvåk rettigheter for å se hva viktige konkurrenter gjør eller følg med på om andre krenker bedriftens rettigheter.
 • Håndhev rettighetene. Ta stilling til hvordan dette bør gjøres, og sørg for bistand fra eksperter.

Sørg for å få hjelp av eksperter til å utvikle IPR-strategien. Se aktuelle rådgivere på ipr.hjelp.no

Du kan også få hjelp av rådgivere fra Innovasjon Norge.

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: