IP_strategy1080.jpg

Har du en IPR-strategi?

Innovasjon bidrar til å sikre verdier, skape verdier og unngå feilinvesteringer i utviklings- eller innovasjonsprosesser. Det er viktig å tenke på hvordan de immaterielle verdiene - patent, varemerke og design - skal forvaltes og foredles.

En gjennomarbeidet strategi for dette kan gi bedriften din et viktig og varig konkurransefortrinn. Riktig bruk av disse rettighetene vil da være like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Bedrifter med effektive IPR-strategier plasserer sine eneretter (patenter, varemerker og design) på lik linje med andre aktiva i regnskapet.

For eksempel: En MP3-spiller kan gjerne være patentbeskyttet for de ulike tekniske komponentene som gjør det mulig å høre på musikk. Designet er utseendet av MP3-spilleren samlet eller enkeltelementer som knapper, skjermbilde, lydtaster eller tilsvarende og lar seg beskytte ved designregistrering. Navn på produktet er ofte beskyttet som et varemerke slik som iPad eller Sony. De mest kjente former for et slikt merke kan være en figur eller et ord slik at man kjenner igjen varen, og kan direkte eller indirekte skille denne fra andre varer. Musikken som du hører på er beskyttet ved opphavsrett - copyright, men i motsetning til patent-, varemerke- og designregistrering er ikke opphavsrett mulig å beskytte ved registrering.

Forvaltning og utvikling: IPR eller immaterielle verdier i en bedrift må forvaltes og utvikles på lik linje med andre verdier. Registrerte rettigheter som patent, varemerke og design er en del av dette, men minst like viktig er kompetansen til medarbeidere og egne produkter. Dette utvikles gjennom en aktiv kunnskapsledelse med rutiner og aktiviteter som tar vare på dette, eksempelvis:

  • Inngå avtaler med ansatte om rettighet til arbeid og oppfinnelser
  • Sørg for god informasjonssikkerhet og konfidensialitet, og inngå avtaler både med egne ansatte, konsulenter og underleverandører til virksomheten (NDA)
  • artlegg jevnlig både kompetansebehov og status på egne rettigheter. Utarbeid IPR-strategi
  • Avklar rettigheter til egne produkter. Det er en risiko for å bryte andres rettigheter hvis man ikke har gode interne rutiner på å undersøke dette. Ved å avklare dette, reduseres den økonomiske risikoen for å utvikle produkter man ikke kan selge

Aktuelle spørsmål

  • Har du en oversikt over hvilke patenter konkurrentene dine søker på?
  • Holder bedriften din godt nok på hemmelighetene?
  • Vet ledelsen hva de ansatte sitter på av kunnskap?
  • Hvilke immaterielle verdier har virksomheten og hvordan forvaltes disse?

Er du usikker på svarene på disse spørsmålene, bruk tid med kollegaer, styret, eksterne eller andre ressurser i virksomheten for å sørge for en strategisk tilnærming.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: