Kvinne som pakker i esker.
Foto: mixetto/IStockphoto

Hva bør du tenke på når du satser i utlandet?

Hvis du skal selge til utlandet eller legge produksjonen dit, er det flere ting du bør tenke på for å lykkes.

En satsing i utlandet bør baseres på analyse for å finne ut hvilke markeder som er riktig for dine produkter. I tillegg må du ha en plan for salg og markedsføring i de aktuelle landene. Hvis du ikke har kompetanse på dette i egen virksomhet, er det smart å søke hjelp fra eksperter. Du kan for eksempel sjekke hva Innovasjon Norge kan hjelpe deg med.

Rettigheter viktig for å lykkes

Hvis du skal selge i nye markeder, kan det være viktig å ha rettigheter til produktene for å stille sterkere hvis noen prøver å kopiere disse. Både varemerker, patenter og designregistrering kan være nyttig i denne sammenhengen. Det er også smart å sikre rettighetene i produksjonslandet, hvis det er utenfor Norge.

I tillegg bør du sjekke hvilke rettigheter som finnes i de aktuelle landene, så du ikke krenker andres rettigheter. Det kan fort bli dyrt, og en internasjonal satsing kan være bortkastet.

Det finnes ordninger som gjør det enkelt å søke rettigheter i andre land uten at du må sende søknader til alle landene. 

Les mer om patentering i utlandet

Les mer om varemerkeregistrering i utlandet

Les mer om designregistrering i utlandet

Se oversikt over finansieringsmuliheter for internasjonal satsing hos Innovasjon Norge
Se hvordan Eksfin kan hjelpe deg

Lisensiering

Et alternativ til å eksportere varer til utlandet, kan være lisensiering. Da får andre rettigheter til å selge dine produkter mot en godtgjørelse. Det kan være en praktisk og lønnsom måte å nå ut til nye markeder på. Da kan du finne aktører som allerede er etablerte og kjenner markedet, slik at du lettere kan estimere hvor stort markedet er for ditt produkt. Ved lisensiering er det også smart å ha rettigheter i bunnen. 

Les mer om lisensiering

Produksjon i utlandet?

Mange setter ut produksjonen til lavkostland i Asia og Øst-Europa. Hvis du har planer om det, er det smart å få på plass gode avtaler for å sikre at ikke produksjonsselskapet kopierer dine varer og selger parallelt. 

Det kan også være smart å følge med på om falske kopier av dine produkter selges i utlandet. Du kan inngå avtaler med for eksempel advokatfirma eller andre som er eksperter på å følge med på piratkopiering på vegne av varemerkeinnehavere.

Les mer om hvordan du unngår piratkopier

Les på velgekte.no hvordan du kan sikre deg mot piratkopiering

 

Les om andre virksomheter som har lyktes internasjonalt

 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: