Sykkelhjelm viser forskjell mellom varemerke, patent og design

Hva er forskjellen på patent og varemerke?

Vi får ofte spørsmålet: «Kan jeg ta patent på et navn?» eller «kan jeg ta patent på en idé?» Mange tror at patent er en sekkepost for alle typer rettigheter og enerett. Dermed tror de at det er mulig å ta patent på det meste. La oss rydde litt i begrepene og fjerne misforståelser.

Et patent er en enerett du kan få på en konkret teknisk løsning, mens et varemerke er et kjennetegn som skal skille dine varer og tjenester fra andres. Et produkt kan ha flere rettigheter, og vi i kan bruke hjelmen på bildet som eksempel. Du kan få patent på den tekniske låsen, logoen og navnet kan bli registrert som varemerke og utseendet på hjelmen kan bli registrert som design. 

Krav til patentbeskyttelse

For å få patent må oppfinnelsen være ny, ha teknisk effekt og kunne reproduseres. Du får ikke patent på en idé uten å forklare hvordan den kan gjennomføres i praksis. Selve oppfinnelsen kan være et konkret produkt, et nytt bruksområde eller en framgangsmåte for å løse et problem. Eksempler er skibindinger, datamaskinteknologi, produksjonsmetoder og bevegelsessensorer. Les mer om kriteriene for å få patent.

Ulike typer varemerker

Du kan ikke få patent på et navn, et ord eller en logo. Men du kan få registrert navn, ord og logo som varemerke. Et varemerke blir altså brukt for å skille dine varer og tjenester fra andres. Det kan bestå av ett eller flere ord, navn, logoer, figurer eller kombinasjoner av disse. Visste du at også emballasje, lyd, lukt og smak kan bli registrert som varemerke?

Det finnes mange ulike typer varemerker: figurmerke, ordmerke, kombinert merke, slagord, tredimensjonalt merk, tall og bokstaver, bevegelsesmerke, lydmerke, luktmerke og smaksmerke. Et varemerke skal ikke være beskrivende for produktet eller tjenesten, og det bør ha det vi kaller særpreg. Det skal altså skille seg fra det som allerede er på markedet. Les mer om varemerke.

Designregistrering gir vern for utseendet eller formen til et produktHer kan du lese mer om designbeskyttelse.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: