Tegning med flere artikler som kan være piratkopierte
Kilde: velgekte.no

Hvordan unngå piratkopier i din bedrift?

Virksomhetene kan støte på problemer med piratvarer på ulike måter. Falske varer kan komme inn i bedriftens forsyningskjeder, eller virksomhetens produkter kan blir forfalsket.

Handelen med piratvarer er ikke en uskyldig form for kriminalitet uten ofre. For bedriftene kan falske produkter ta urettmessige markedsandeler, vanne ut originalproduktet, gi de ekte produktene et ufortjent dårlig renommé og koste bedriften mye tid og penger å bli kvitt. Piratvarer kan også skade forbrukernes helse og sikkerhet.

Også komponenter og deler som inkorporeres i andre produkter forfalskes

Tidligere var det særlig luksusvarer som vesker, solbriller og klokker som ble piratkopiert. I våre dager har fenomenet spredd seg, og produsentene av piratkopier har blitt svært profesjonelle.

Piratkopier berører i dag så å si alle bransjer og produkttyper, som for eksempel verktøy, matvarer, husholdningsartikler, leker, elektronikk, flydeler, bildeler, sprøytemidler til landbruket, sigaretter, møbler osv.

Også komponenter og deler til videre produksjonslinjer piratkopieres i stort omfang. Dette kan gjøre at det ferdige sluttproduktet til originalprodusenten ender med å få alvorlige kvalitetsmangler.

Også profesjonelle innkjøpere kan bli lurt. Studier viser at de som står bak handelen med piratvarer blant annet bruker intrikate metoder og falske dokumenter for å tåkelegge opprinnelsen til varepartier med falske varer. I dagens situasjon med piratvarehandel blir det derfor enda viktigere enn tidligere at bedriftene vet hvem de handler med.

Viktig å ha en bevisst strategi for rettighetsbeskyttelse og tiltak mot eventuelle krenkelser

Innovasjon krever pågangsmot og ressurser, og innebærer risiko for de bedriftene som er villige til å være nyskapende. Det er viktig å sikre seg så godt som mulig mot piratkopiering slik at fruktene av nedlagt arbeid tilfaller deg, og ikke den som snylter på din innsats.

Du kan beskytte virksomhetens immaterielle verdier på forskjellige måter, men det finnes ikke noen skreddersydd løsning som passer for alle. Det viktigste er at du tar aktivt stilling til hvilken måte som passer best for bedriften din, både når det gjelder hva som skal rettighetsbeskyttes og hvordan du vil håndheve rettighetene dine hvis du blir ulovlig kopiert.

Nye regler i tolloven gjør det enklere å stoppe piratkopier i småpakker bestilt på nett

Pandemien har ifølge aktører som Europol og OECD ført til en markant oppblomstring av falske varer på nett. Studier og rapporter viser at organiserte kriminelle står bak størsteparten av handelen med falske varer, og at de tjener enorme summer på dette. Trenden med store mengder falske varer som distribueres via nettet krever et oppdatert regelverk.

Tidligere var norsk lovgivning slik at Tolletaten bare kunne stoppe pakkepost med falske varer dersom varene ble innført i næringsvirksomhet.

Fra 1. juli 2021 gjør endringer i Tolloven det mulig for Tolletaten å stanse og destruere små postforsendelser med falske varer, også til private. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.

Formålet med regelendringene er å bringe de norske reglene på nivå med EUs regler og styrke rettighetshavernes stilling.

Du kan be Tolletaten passe på

Hvis du mistenker at dine immaterielle rettigheter er krenket, kan du inngå et samarbeid med Tolletaten.

Tollmyndighetene i Norge har tre grunnlag for tilbakehold av varer som de mistenker kan krenke immaterialrettigheter:

1. Rettighetshaver kan søke Tolletaten om bistand

Hvis du mistenker at noen krenker bedriftens rettigheter, er det viktig å være klar over at du kan inngå et samarbeid med Tolletaten både i Norge og i utlandet, og be om assistanse til å stoppe piratvarer. Du søker da Tolletaten om bistand gjennom en søknad som innleveres på Altinn.

Rettighetshavere som benytter denne ordningen, vil også kunne benytte seg av forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av piratvarer og småforsendelser. Da kan også små postforsendelser til private beslaglegges.

2. Tilbakehold av piratvarer på grunnlag av en midlertidig forføyning fra retten

Rettighetshaver kan velge om de ønsker å benytte seg av ordningen med midlertidig forføyning. En begjæring om midlertidig forføyning sender du til retten hvor bedriften din har sitt forretningssted.

Immaterielle rettigheter må dokumenteres, og du må fremlegge en påstand for hva du mener rettens avgjørelse bør bli. En slik påstand kan eksempelvis være at Tolletaten ved innførsel eller utførsel skal søke, avdekke og holde tilbake varer som krenker din rett.

Etter at en kjennelse er avgitt, er det opp til deg som rettighetshaver å komme til enighet med importør om hva som skal skje med tilbakeholdte varer. Tingretten setter en kort frist for dette.

Det er viktig å merke seg at ordningen med å søke tollmyndighetene om bistand vil eksistere parallelt med ordningen med midlertidig forføyninger fra domstolene.

Ved bruk av midlertidig forføyning vil du ikke kunne benytte seg av de forenklede fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer.

3. Tilbakehold hvor det ikke foreligger vedtak om bistand eller midlertidig forføyning

Hvis rettighetshaver ikke har en midlertidig forføyning eller et vedtak om bistand fra tollmyndighetene, kan Tolletaten på eget tiltak holde tilbake varer som mistenkes å krenke immaterielle rettigheter.

Når tollmyndighetene tilbakeholder varer av eget tiltak, kan rettighetshaver få mulighet til å søke om bistand etter at varene er tilbakehold av Tolletaten. I slike tilfeller vil rettighetshaver motta et varsel fra tollmyndighetene om adgangen til å søke om bistand.

Les mer og finn skjema for søknad om bistand på Tolletatens sider

Tips som bedrifter kan vurdere for å avdekke piratkopier av egne produkter

På nettsiden velgekte.no kan du lese mer utfyllende om følgende tips som virksomhetene kan bruke for å avdekke om noen selger forfalskninger av deres produkter:

  • Søk jevnlig i markedet etter piratkopier
  • Merk varene dine med unike kjennetegn – anti-piratkopieringsteknologi
  • Publiser liste over autoriserte forhandlere
  • Lag avtaler med markedsplasser på nett
  • Del informasjon om pakking av ekte merkevarer, transportruter etc. med Tolletaten
  • Ha klare avtaler om dine immaterielle rettigheter med samarbeidspartnere, produsenter og underleverandører
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: