NCE_clean_tech_artikkel_illustrasjon2_960.jpg

NCE Maritime CleanTech på stø kurs mot en grønnere skipsfart

Skipsfartsnæringen trenger helt ny teknologi for å nå de ambisiøse utslippsmålene mot 2030. Ingen vet hvordan skipsnæringen skal nå alle målene, men alle er enige om at samarbeid må til. Ingen klarer dette alene. Da kan klynger som NCE Maritime CleanTech være løsningen.

Hege Økland er leder for NCE Maritime CleanTech. Dette er en av verdens fremste klynger for utvikling av nye, energieffektive og grønne løsninger til havnæringen.

Klyngens nær 100 medlemmer spenner fra små oppstartsbedrifter til store internasjonale selskaper. Sammen bygger de en felles plattform for utvikling, kompetansedeling og innovasjon. De små lærer av de store, og de store får tilgang på ny teknologi og innovasjon.

Åpenhet og deling er en forutsetning for å være en del av klyngen.

Innovasjonskraft 3. april 2019 får du høre Heges historie om hvordan NCE Maritime CleanTech har blitt en ledende katalysator for innovasjon.

— Vi har flere store innovasjonsprosjekter gående hvor for eksempel rederier, teknologileverandører og interesseorganisasjoner jobber sammen for å gjøre skipsfarten grønnere, forteller Hege.

Hege Økland, CEO NCE Maritime CleanTech

Hege Økland er CEO i NCE Maritime CleanTech - et veksthus som inspirerer til innovasjon og verdiskaping. Foto: NCE Maritime CleanTech

NCE Maritime CleanTech setter i gang et titalls innovasjonsprosjekter i året, og Hege påpeker at det er viktig å se innovasjon og immaterielle rettigheter i sammenheng.

— Grønn teknologi er ikke bare noe vi sysler med i Norge. Her er det store eksportmuligheter, og da er det viktig å ha gode rettigheter i bunnen, poengterer hun.

Vil du lære mer om hvordan denne ledende klyngen jobber med innovasjon og bærekraft?

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: