Patentstyrets søketjeneste - en viktig inspirasjonskilde

Jobber du med ideer til ny teknologi eller nye produkter? Ofte kan det være inspirerende å se hva som allerede finnes av lignende teknologi på markedet. Det kan være noe du skal spinne videre på, eller kanskje du finner en nisje der det ikke finnes produkter i dag?

En kilde til slik informasjon er søketjenesten vår. Her finner du en oversikt over søkte og innvilgede patenter, varemerker og designregistreringer. Det kan gi god innsikt i hvilke områder som allerede er godt dekket og der det dermed ikke er så lett å utvikle nye løsninger. Du kan også bruke denne informasjonen til å finne ut på hvilke områder det er best potensiale for nyutvikling.

− Er du på utkikk etter et navn til virksomheten eller det nye produktet, så er det smart å sjekke at ingen allerede har registrert dette navnet som varemerke. Det er bortkastet å bruke tid og ressurser på noe som du ikke kan komme ut i markedet med uten at du krenker andres rettigheter, forteller produkteier i Patentstyret, Peter Risholm.

Gir god oversikt

En av mange bedrifter som bruker denne søketjenesten, er Protector IP. De er et fullmektigkontor som bruker tjenesten for å holde oversikt over søknader og registreringer de gjør på vegne av kunder.

− Det er en database som er enkel å bruke og lett å blant annetlage oversiktlige rapporter fra, sier varemerke- og designadministrator Karin Fluto.

For søketjenesten har flere funksjoner. Den kan blant annet brukes til å finne andre som jobber innenfor samme område, eller potensielle samarbeidspartnere innenfor et prosjekt. Eller kan hende det er teknologi som er aktuelt å lisensiere for å videreutvikle i egne produkter? Lurer du på hva konkurrentene gjør? I søketjenesten kan du også finne ut om de har søkt om patenter, varemerker eller designregistrering.

For CEO i Veenner AS, Gwendoline Scarlett Mesembe, har dette vært til stor hjelp, og Mesembe forteller at selskapet ofte tar søketjenesten i bruk.

Du kan bli varslet når noe skjer

I søketjenesten er det enkelt å sette opp et varsel slik at du får en e-post hvis det skjer noe i en sak, for eksempel at et patent blir godkjent eller eventuelt avslått. Det er også mulig å få vite hvilke nye søknader som kommer innenfor spesifikke varer eller tjenester.

− Jobber du for eksempel med utvikling av sykkelutstyr, så kan du få et varsel når andre søker om rettigheter på det området, sier Peter Risholm.

Sjekk ut søketjenesten

Lær mer om hvordan du kan setter opp et varsel

Denne artikkelen er skrevet av Torill Hovd Henriksen og er tidligere publisert på Innomag.no. Patentstyret har omarbeidet artikkelen.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: