Søk designregistrering i andre land

Ønsker du å registrere designet ditt i flere land, kan du starte med å levere inn en søknad i Norge eller søke direkte i de aktuelle landene.

Det er lurt å registrere designet ditt i alle de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrere jo flere land du søker beskyttelse i.

Enten du velger å starte med en søknad i Norge, eller du vil søke direkte til andre land, har du følgende muligheter:

Starte i Norge

Du kan først sende inn en søknad til Patentstyret om designregistrering i Norge. Så kan du innen seks måneder sende en søknad til andre land med krav om prioritet fra Norge. Prioritet betyr at designet ditt går foran senere søknader på samme design.

På denne måten får du behandlet søknaden din i Norge og kan få hjelp til rette opp eventuelle feil og mangler før du søker videre til andre land. Dette gir deg mer tid til å velge hvilke andre land du ønsker å registrere designet i. Ulempen er at det kan bli litt dyrere fordi du må betale nasjonale avgifter til Patentstyret i tillegg til internasjonale avgifter.

Selv om søknaden din ikke er ferdigbehandlet i Patentstyret, må du søke videre til andre land innen seks måneder for å få prioritet fra Norge. Det er viktig at du selv passer på fristen på seks måneder.
Søk designregistrering i Norge

Søke i hvert enkelt land

I noen tilfeller kan det enkleste være å søke direkte i hvert enkelt land. For eksempel hvis markedet ditt er Norge, Sverige og Danmark, kan det være greit å starte med en søknad i Norge, og deretter søke videre i Sverige og Danmark med krav om prioritet fra den norske søknaden.

Søke gjennom Haag-systemet

Vil du registrere designet ditt i mange land, kan du sende en søknad om internasjonal designregistrering via Haag-systemet. Med en slik søknad kan du oppnå designregistrering i mer enn 75 medlemmer av avtalen, som dekker 91 land og unioner, inkludert Norge.

Fyll ut den elektroniske søknaden på nettsiden til World Intellectual Property Organization (WIPO) gjennom eHague. I søknaden skal du peke ut hvilke land og unioner du ønsker beskyttelse i.

Søknaden må være utfylt på engelsk, spansk eller fransk. Du betaler alle avgifter direkte til WIPO i sveitsiske franc. Søknaden blir behandlet i hvert enkelt land etter deres nasjonale lover.

Hvis det er første gang du skal søke om designregistrering gjennom Haag-systemet, kan du ha nytte av WIPOs nye digitale veileder:
Digital Hague System Information Kit.

Mer om Haag-systemet på WIPOs nettsider:

Du kan også søke via Patentstyret:

Trenger du hjelp til å søke gjennom Haag-systemet?

Det er ikke et krav at du benytter en fullmektig for å levere inn en internasjonal designsøknad til WIPO. Likevel kan det være lurt med profesjonell hjelp hvis du ikke er godt kjent med designretten eller hvis du har lite tid til å følge opp søknadsprosessen.
Hva er en fullmektig?

Søke EU-design

Ved å sende inn en søknad om EU-design kan du oppnå registrering i alle medlemslandene i EU. EØS-landene er ikke omfattet av dette. Alle som er bosatt i Norge eller har en bedrift i Norge, kan søke om EU-design.

Søknaden skal sendes til European Union Intellectual Property Office (EUIPO) som holder til i Alicante, Spania.
Mer informasjon på nettsidene til EUIPO

Trenger du hjelp til å søke EU-design?

Det er ikke et krav at du benytter fullmektig for å sende inn søknaden. Vi anbefaler likevel at du bruker fullmektig under hele prosessen, også for å levere inn søknaden. En norsk fullmektig kan hjelpe deg under hele prosessen hos EUIPO.
Norske fullmektiger kan representere for EUIPO

Søk i land utenfor EU som ikke er medlem av Haag-systemet

Hvis du vil søke designregistrering i land utenfor EU som ikke er medlem av Haag-systemet, må du søke direkte til hvert enkelt land. Da kan det være lurt, og i de fleste tilfeller nødvendig, å bruke en profesjonell fullmektig. Du kan enten kontakte en rådgiver fra det landet du vil søke i, eller en norsk fullmektig som har forbindelser i eller har god kunnskap om det lokale regelverket i det aktuelle landet.

Fornyelse 

Et internasjonalt registrert design som er sendt via Haag-systemet skal fornyes direkte til WIPO. Dette gjelder også for en norsk registrering hvis du har valgt Norge via Haag-systemet. 

Avgifter og gebyrer knyttet til fornyelser av designregistreringer varierer fra land til land. For å vite hvor mye du skal betale i andre land, må du ta kontakt med fullmektigen din eller med patentverket i det aktuelle landet.

Du finner to måter å fornye registreringen din på nettsidene til WIPO:

Uregistrert design

Hvis du offentliggjør designet ditt første gang i et EU-land (gjennom f.eks. markedsføring, salg eller i en utstilling), oppnår du automatisk beskyttelse i tre år i hele EU for det som kalles et uregistrert design. Dette gir kun vern mot bevisst kopiering. For å håndheve rettigheten til et uregistrert design, må du bevise i en rettssak at du har en slik rettighet. Hvis den andre parten kan bevise at de ikke kjente til denne rettigheten, vil du ikke kunne hindre dem i å utnytte designet kommersielt.

Se informasjon fra EUIPO (designmyndigheten for EU - European Union Intellectual Property Office).

Internasjonale databaser som er fritt tilgjengelige

Global Design Database
Global Design Database dekker internasjonale designsøknader fra WIPO og enkelte andre land. Funksjonalitet er identisk med Hague Express som kun inneholder internasjonale design.

DesignView
Designview er en plattform hvor du kan søke etter design fra EU-land, Norge, USA og flere andre land, i tillegg til EUIPO (EU-design) og WIPO. Ett søkeverktøy for alle deltakende land fritt tilgjengelig på flere språk. 

  

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: