Oversikt over registrerte organisasjoner

Her finner du en oversikt over kollektive forvaltningsorganisasjoner, uavhengige forvaltningsenheter og medlemsorganisasjoner i disse registrert hos Patentstyret. Dette er i henhold til «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett». Oversikten vil bli løpende oppdatert.

Medlemsorganisasjoner