Avspillingssymbol for mediafiler

Lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerker

En oversikt over hvordan du kan søke om varemerkeregistrering av lydmerker, bevegelsesmerker, multimediamerker og hologrammerker.

Teknologiutviklingen og digitaliseringen av samfunnet har endret måten kunder og bedrifter samhandler – og stadig oftere møter bedrifter kundene sine via digitale flater. Én konsekvens av dette er at det blir stadig mer aktuelt for bedriftene å benytte lyd-, video- og animasjonselementer for å utvikle sine merkevarer og promotere sine varer og tjenester. For eksempel vil nok mange kjenne igjen video- og lydsekvensen som spilles i starten av en episode på Netflix eller HBO – kanskje til og med kun ved å høre lyden. Disse sekvensene kan faktisk beskyttes som varemerker.

Lovendring mars 2023

Etter en lovendring som trådte i kraft 1. mars 2023, har det blitt enklere å registrere denne typen utradisjonelle merker, som lydmerker, bevegelsesmerker, multimediamerker og hologrammerker. Grunnen til at dette nå er enklere, er at det tidligere var et krav om at varemerker måtte «gjengis grafisk» for å få beskyttelse – det vil si gjennom tekst eller bilder. Nå er det imidlertid mulig å få vern for slike merker ved bruk av for eksempel en lydfil, videofil eller audiovisuell fil.

Se video med generell informasjon lydmerker, bevegelsesmerker, multimediamerker og hologrammer [varighet 0:53]

Under forklarer vi hvordan du kan søke om varemerkeregistrering av lydmerker, bevegelsesmerker, multimediamerker og hologrammerker.

Lydmerker

Et lydmerke er et varemerke som består kun av lyd. Lydmerker kan i prinsippet bestå av alle tenkelige toner, lyder og ord, eller en kombinasjon av disse. Det kan for eksempel være instrumenter som spilles, elektroniske lyder, sang, snakking, plystring eller lyder fra dyreriket. Et typisk eksempel på lydmerker er såkalte «jingles», som er korte, fengende melodisnutter som forbrukerne skal kjenne igjen og knytte til et produkt eller en tjeneste.

Hvordan søke et lydmerke?

 • Merket må bestå utelukkende av en lyd eller kombinasjon av lyder
 • Merket skal angis som «lydmerke» i søknadsskjemaet.
 • Merket skal gjengis som en lydfil, eller alternativt ved en nøyaktig gjengivelse i et notesystem.

Se video om lydmerker [varighet 1:04]

Bevegelsesmerker

Et bevegelsesmerke er et merke som består av eller omfatter en bevegelse eller en endring i plasseringen av varemerkets elementer. Dette kan for eksempel være et merke bestående av logo som beveger seg, som skifter farge, eller hvor nye elementer introduseres over tid.

Ettersom vi blir stadig introdusert for varemerker på digitale måter, som muliggjør bruk av bevegelsesmerker, har flere aktører begynt å ta i bruk slike merker.  

Hvordan søke et bevegelsesmerke?

 • Merket må bestå av eller omfatte en bevegelse eller en endring i plasseringen av varemerkets elementer.
 • Merket skal angis som «bevegelsesmerke» i søknadsskjemaet*.
 • Merket skal gjengis ved et videoklipp. Alternativt kan det sendes inn nummererte stillbilder som viser bevegelsen eller endringen av plasseringen.

Se video om bevegelsesmerker [varighet 0:58]

Multimediamerker

Et multimediamerke er et varemerke som består av eller dannes av en kombinasjon av bilde og lyd. De visuelle elementene i merkene kan både være tekstelementer og figurelementer, og de kan være med eller uten bevegelse.

Se for eksempel for deg at du er på kino, og rett før filmen begynner kommer det en sekvens bestående av både video/animasjon, tekstelementer og lyd, som forteller deg hvilket filmstudio som står bak filmen du straks skal se. Dette er et klassisk eksempel på et multimediamerke. Det er imidlertid ikke bare innen filmbransjen slike merker brukes, og flere og flere aktører i alle bransjer har begynt å bruke slike merker i forbindelse med markedsføringen av sine varer.

Hvordan søke et multimediamerke?

 • Merket må bestå av eller dannes av en kombinasjon av bilde og lyd,
 • Merket skal angis som «multimediamerke» i søknadsskjemaet*.
 • Merket skal gjengis som en audiovisuell fil som viser kombinasjonen av bilde og lyd.

Se video om multimediamerker [varighet 1:00]

Hologrammerker

Hologrammer er tredimensjonale bilder, som dannes av en form for lysgjennomstrømning. Flere aktører har begynt å ta i bruk hologramteknologi for å skille seg ut blant aktører og vinne kunders oppmerksomhet, blant annet ved å skape hologrammer av produktene til salgs, av reklameplakater, og lignende.

Hvordan søke et hologrammerke?

 • Merket må bestå av elementer av holografisk art.
 • Merket skal angis som «hologrammerke» i søknadsskjemaet.
 • Merket skal gjengis ved en videofil eller en grafisk eller fotografisk gjengivelse med de synsvinkler som er nødvendige for i tilstrekkelig grad å vise hologrammet i sin helhet.

Se video om hologrammerker [varighet 1:26]

Husk at som for de mer tradisjonelle varemerketypene, må også lyd-, bevegelses-, multimedia- og hologrammerker oppfylle de alminnelige kravene til registrering, som at merket må ha særpreg, og ikke være forvekselbart med eldre registrerte merker.

*Patentstyret har foreløpig ikke har fått på plass en egen merkekategori for bevegelses- og multimediamerker. Dette innebærer at du inntil videre fortsatt må velge «Annet merke» i søknadsskjema i Altinn og angi merketypen i fritekstfeltet når du søker slike merker.

Relaterte artikler