Avgjørelser for administrativ overprøving av design

Eksempler på avgjørelser tatt av Patentstyret angående administrativ overprøving.

Avgjørelser hvor klagen førte frem

Designregistreringen er opphevet fordi kravet til individuell karakter ikke var oppfylt.

Designregistreringen er opphevet fordi kravet til nyhet ikke var oppfylt.

Designregistreringen er opphevet fordi kravet til individuell karakter ikke var oppfylt.

Avgjørelser hvor klagen ikke førte frem

Designregistreringen er opprettholdt fordi kravet til nyhet og individuell karakter var oppfylt.

Designregistreringen er opprettholdt fordi kravet til nyhet og individuell karakter var oppfylt.

Designet krenker ikke et åndsverk.

Avgjørelser hvor klagen delvis førte frem

Designregistreringen er delvis opphevet fordi kravet til nyhet og individuell karakter ikke var oppfylt.

Designregistreringen er delvis opphevet fordi kravet til nyhet og individuell karakter ikke var oppfylt.

Designet er ikke bare bestemt av teknisk funksjon

Andre typer designavgjørelser

Kravet om administrativ overprøving er avvist.

Kravet om administrativ overprøving førte ikke frem fordi det ikke forelå et relevant tidligere design.

Read more about Søk i databaser

Søk i databaser

Sjekk om det finnes lignende design registrert i den norske eller i internasjonale databaser. Her får du en oversikt over de mest brukte databasene.

Read more about Sett opp varslinger

Sett opp varslinger

Du kan opprette en varsling på din egen sak eller lagre søk som følger med på hva konkurrentene dine gjør. Finn ut hvordan.