IP-rådgiver

Det finnes en rekke rådgivere som kan hjelpe deg med å sikre og ivareta dine immaterielle verdier. Slike rådgiverne blir ofte omtalt som IP-rådgivere (tidligere: patentfullmektig), jurister og advokater.

Viktig å tenke på

Immaterielle verdier dekker mange fagdisipliner, slik som opphavsrett, forretningshemmeligheter, patent, design og varemerke. Derfor er det viktig å finne en rådgiver som er ekspert på det du har behov for. 

Før du søker om nye rettigheter, bør du for eksempel vurdere hvordan de nye rettighetene kan styrke virksomheten din.

Før du begynner søknadsprosessene, må du kanskje ta strategiske beslutninger om hvilke rettigheter du bør prioritere og i hvilke land. Det kan derfor være en fordel å kontakte en rådgiver tidlig i prosessen. 

Hvordan finne rett rådgiver?

Patentstyret kan ikke anbefale konkrete personer eller konsulentselskaper, men vi har beskrevet noen av vurderingene du kan gjøre når du skal finne en rådgiver som passer dine behov. 

Sjekk om rådgiveren er medlem av en IP-forening. Foreningene kan sette krav til både ansvarsforsikring og utdannelse, samt ha egne etiske regler, slik som om konfidensialitet. 

Ansvarsforsikring kan dekke tap ved erstatningsansvar som følge av rådgivningen. Sjekk eventuelt med rådgiveren hvilken type forsikring de har tegnet, og hvor stor dekning  forsikringen har. 

Tenker du allerede nå på å søke om rettigheter i andre land,  bør du sjekke hvilke kvalifikasjoner og erfaringer de har, og om de er del av et internasjonalt IP-rådgivernettverk. Dette vil gjøre det lettere for deg å finne nasjonale rådgivere i andre land, og å få informasjon om lover og praksis i disse landene. 

Rådgiverdatabase

Rådgiverdatabasen til Innovasjon Norge gir en oversikt over en rekke rådgivere som tilbyr ulike tjenester knyttet til immaterielle verdier.

Patentrådgiver

Dette er rådgivere med teknisk kompetanse. De blir ofte kalt IP-rådgivere (tidligere patentfullmektig).

Det kan være svært utfordrende å skrive en patentsøknad, og du kan trenge hjelp fra en ekspert. Det kreves blant annet en del kunnskap om hvordan søknaden formelt skal utformes

Statistikken vår viser at søknader skrevet av patentrådgivere oftere fører til patent enn søknader skrevet uten bistand fra disse. 

For å få oversikt over rådgivere om har levert patentsøknader innenfor ditt tekniske fagfelt, kan du søke i vårt register. I registeret kan du lese i patentsøknader og se hvordan patentsøknadene er utformet. Dette kan gi deg informasjon om ferdighetene til rådgiveren. 

Be gjerne om et innledende møte med en eller flere rådgivere for å diskutere dine behov. Det kan gi deg et inntrykk av om rådgiverens kompetanse og engasjement er riktig for din virksomhet. Det er viktig at rådgiveren din har rett teknisk forståelse, forståelse for virksomheten din og hvordan du ønsker å bruke en patentbeskyttelse. 

Hvis du skal søke om europeisk patent og ønsker at en rådgiver skal representere deg, må rådgiveren være autorisert til å representere deg overfor EPO. 

Praktiserende advokater med norsk advokatbevilling trenger ikke å være autorisert og kan representere klienter overfor EPO. Disse står ikke på listen over autoriserte rådgivere. 

Group of people making plans using post-it notes

Have you made a plan for you assets?

Did you know that as much as 90% of the assets in innovative companies can be intangible? It is therefore important that these values are managed correctly. A well-thought-out strategy is as important to commercial success as financing, marketing and sales.

Learn more about IP-strategy
Person-on-svaberg-looking-over-the-sea

Create value through licensing

Do you want to find new business opportunities and sources of income? Maybe you dream of selling your products in new markets?

Read about how licensing can open the doors to new opportunities.

Read more about licensing
Read more about Welcome to the digital Norwegian Official Gazette
Crystal-green-darkblue
  • News

Welcome to the digital Norwegian Official Gazette

On Monday 4 March, the Norwegian Industrial Property Office (NIPO) will launch its Official Gazettes in digital format. Information about patents, trademarks and designs take place in the Norwegian Trademark, Design and Patent Gazettes which from week 10/2024 is published every week.

Published on 23. february 2024

Read more about New rates from March 1st
TwoWaves-light-green
  • News

New rates from March 1st

Our rates will be updated starting with March 1st. 2024. This includes the rates for filing patents, design or trademark registrations, and for the renewal of these rights.

Published on 08. february 2024