Velkommen til nye digitale Tidende

Mandag 4. mars lanserer Patentstyret Norske tidende i digitalt format. Kunngjøringer av opplysninger om patenter, varemerker og design skjer ukentlig i Norske tidende fra og med uke 10/2024.

Norsk design-, varemerke- og patenttidende er de offisielle kildene til informasjon om industrielle rettigheter (IPR) i Norge. De inneholder kunngjøringer og publikasjoner av varemerker, design, patenter, geografiske indikasjoner (GI) og 6ter-merker (internasjonale symboler) i henhold til nasjonalt regelverk og internasjonale traktater og avtaler om IPR.

Vår nye digitale tjeneste gir deg tilgang til et bredt spekter av nye muligheter. Nå kan du søke, se og laste ned data, bilder og dokumenter fra det digitale grensesnittet.

Vi håper at de nye digitale tidende oppleves både mer tilgjengelig, brukervennlige og interaktive.

Dette er noen av fordelene med vår nye digitale tjeneste:

 • tilgang til foreløpige kunngjøringer som kommer i neste publikasjon
 • kunngjøringer organiseres som tidsskrift per uke
 • alle tidligere kunngjøringer etter uke 10/2024 vises per søknad/rettighet
 • lenke til daglig oppdatert register (search.patentstyret.no)
 • enkel søkefunksjonalitet på tvers av utgaver som er publisert etter uke 10/2024
 • lenker direkte til de ulike seksjonene i tidende
 • mulighet for å laste ned og skrive ut dokument (PDF) f.o.m. uke 10/2024
 • mulighet for å laste ned strukturerte data (JSON) f.o.m. uke 10/2024
 • sømløs endring av språk mellom norsk og engelsk
 • visning av merker og bilder i høy oppløsning
 • visning av utradisjonelle varemerker (Video-, Lyd- og 3D-filer)
 • visning av dokumenter (når innholdet skal kunngjøres)
 • tilgang til tidligere utgaver/årganger av Norske tidende (PDF) t.o.m. uke 9/2024
 • fungerer på mobiltelefon (alle digitale flater)

PDF-versjonene gjelder frem til lanseringen

Den offisielle og juridisk bindende versjonen av Norske tidende i digitalt format lanseres mandag 4. mars 2024. Frem til denne datoen er det fremdeles Norske tidende i PDF-format som viser gjeldende kunngjøringer.

Read more about Velkommen til nye digitale Tidende
Crystal-green-darkblue
 • News
 • Design
 • Patent
 • Trademark

Velkommen til nye digitale Tidende

Mandag 4. mars lanserer Patentstyret Norske tidende i digitalt format. Kunngjøringer av opplysninger om patenter, varemerker og design skjer ukentlig i Norske tidende fra og med uke 10/2024.

Published on 17. june 2024

Read more about Welcome to the digital Norwegian Official Gazette
TwoWaves-light-green
 • News

Welcome to the digital Norwegian Official Gazette

On Monday 4 March, the Norwegian Industrial Property Office (NIPO) will launch its Official Gazettes in digital format. Information about patents, trademarks and designsare published in the Norwegian Trademark, Design and Patent Gazette which from week 10/2024 is published every week.

Published on 23. february 2024

Read more about New rates from March 1st
Crystal-green-darkblue
 • News

New rates from March 1st

Our rates will be updated starting with March 1st. 2024. This includes the rates for filing patents, design or trademark registrations, and for the renewal of these rights.

Published on 08. february 2024