tjenester8477.jpg

Jeg har en idé

Verdier skapes gjennom ideer fra kreativt arbeid. Ta vare på kompetansen, erfaringen og rettighetene til ideene, det er verdifullt for deg og bedriften din.

Er ideen din ny?

Sjekk om andre har tenkt på det samme som deg. Før du investerer mye tid og penger på å utvikle og beskytte ideen din, er det smart å sjekke om andre allerede har rettigheter knyttet til noe tilsvarende.

Søk i Patentstyrets søketjeneste etter varemerker, design eller patenter. Her finner du ut om andre har søkt eller fått innvilget rettigheter i Norge til noe som ligner på din idé. For å få patent, må ideen være ny. Et tilsvarende produkt eller løsning som er kjent et annet sted i verden, vil være til hinder for at du får patent. Dette vil du ikke kunne sjekke i søketjenesten vår, men her er et utvalg av internasjonale databaser som er fritt tilgjengelige

Bestill en forundersøkelse. Vi gjør en grundig sjekk for deg. Har du funnet et aktuelt navn til bedriften eller til et nytt produkt, bør du sjekke om navnet allerede er registrert som varemerke.

Domenenavn: Sjekk også om navnet allerede er registrert som et domenenavn. Det finner du ut ved å bruke «Navnesøk» - navnesok.no, en nettside som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk. Du kan også sjekke på nettsidene til Norid.

Foretaksnavn: Sjekk også om navnet allerede er registrert som foretaksnavn. Det finner du ut ved å bruke «Navnesøk» - navnesok.no, en nettside som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk. Du kan også sjekke i Brønnøysundregistrene.

Hvor er markedet og hvem er kundene?

Selv om ideen er både god og ny, har den ikke nødvendigvis kommersielt potensial.

For å tjene penger på ideen din, må du først undersøke markedet. Du må vurdere om det er behov for produktet eller tjenesten, og om den har gode forutsetninger for å klare seg i konkurranse med andre.

 • Er teknologien fremtidsrettet, slik at den er levedyktig om noen år?
 • Hva er markedet villig til å betale for produktet?
 • Hvilke markeder skal du satse i, hvor skal du produsere og hvordan skal du distribuere?
 • Hvordan skal du gjøre produktet kjent i markedet, og hvem er konkurrentene?
 • Hva er fordelene med ditt produkt sammenlignet med konkurrenters?
 • Skal du satse alene, eller trenger du samarbeidspartnere?

Det er mange spørsmål å ta stilling til, og du trenger å utvikle en strategi for å jobbe strukturert og målrettet.

IPR-strategi

Innovasjon bidrar til å sikre verdier, skape verdier og unngå feilinvesteringer i utviklings- eller innovasjonsprosesser. Det er viktig å tenke på hvordan de immaterielle verdiene og rettighetene skal forvaltes og foredles. En gjennomarbeidet strategi for dette kan gi bedriften din et viktig og varig konkurransefortrinn. Riktig bruk av disse rettighetene vil da være like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Bedrifter med effektive IPR-strategier plasserer sine eneretter (patenter, varemerker og design) på lik linje med andre aktiva i regnskapet. En MP3-spiller for eksempel, kan gjerne være patentbeskyttet for de ulike tekniske komponentene som gjør det mulig å høre på musikk. Designet er utseendet av MP3-spilleren samlet eller enkeltelementer som knapper, skjermbilde, lydtaster eller tilsvarende og lar seg beskytte ved designregistrering. Navn på produktet er ofte beskyttet som et varemerke slik som iPad eller Sony. De mest kjente former for et slikt merke kan være en figur eller et ord slik at man kjenner igjen varen, og kan direkte eller indirekte skille denne fra andre varer. Musikken som du hører på er beskyttet ved opphavsrett - copyright, men i motsetning til patent-, varemerke- og designregistrering er ikke opphavsrett mulig å beskytte ved registrering.

IPR eller immaterielle verdier i en bedrift må forvaltes og utvikles på lik linje med andre verdier. Registrerte rettigheter som patent, varemerke og design er en del av dette, men minst like viktig er kompetansen til medarbeidere og egne produkter. Dette utvikles gjennom en aktiv kunnskapsledelse med rutiner og aktiviteter som tar vare på dette, eksempelvis:

 • Inngå avtaler med ansatte om rettighet til arbeid og oppfinnelser
 • Sørg for god informasjonssikkerhet og konfidensialitet, og inngå avtaler både med egne ansatte, konsulenter og underleverandører til virksomheten (NDA)
 • Kartlegg jevnlig både kompetansebehov og status på egne rettigheter. Utarbeid IPR-strategi
 • Avklar rettigheter til egne produkter. Det er en risiko for å bryte andres rettigheter hvis man ikke har gode interne rutiner på å undersøke dette. Ved å avklare dette, reduseres den økonomiske risikoen for å utvikle produkter man ikke kan selge

Oppstartsbedrift eller gründer

I en oppstartsfase har du begrensede midler og liten erfaring med IPR, og må derfor prioritere hardt hvordan du skal ta vare på de verdiene du skaper for å tjene penger på dette i fremtiden.

Det koster penger å søke og få patent eller et registrert varemerke. Det koster mer for hvert land du søker i, og utgiftene må ses opp mot inntektene. Det er ikke sikkert det vil lønne seg med et patent, samtidig som kostnadene med patent i flere land stort sett ikke er høye i forhold til den totale kostanden med å utvikle et produkt fra idé og få det ut til markedet.

 • Prioriter egne IPR-aktiviteter slik at du tar vare på og utvikler ideene ved å være bevisst på hvem du formidler ideer og planer til. Skriv konfidensialitetsavtale med dem du jobber sammen med og sørg for god informasjonssikkerhet ved å hindre datainnbrudd eller tap av data
 • Dokumenter både hva som er egne IPR-verdier og hvordan disse ivaretas, dette er nyttig informasjon hvis det er behov for investeringskapital
 • Sett deg inn i og vær oppmerksom på regler som gjelder for publisering hvis det er aktuelt å søke om patent eller designbeskyttelse
 • Bruk rådgivingstjenester til å utvikle IPR i egen virksomhet
 • Skaff deg et nettverk med kompetanse på IPR

Finansiering

Bedrifter og forskningsinstitusjoner er i dag avhengige av verdiene som skapes gjennom kunnskap, relasjoner, kreativitet, metoder og kompetanse.

 • Den viktigste verdien kan være logoen eller designet som brukes for å kommunisere med markedet
 • For andre kan det være nye ideer til tekniske løsninger eller fremgangsmåter
 • Det kan være forskningsresultater og anvendelse av kunnskap

Å skaffe seg rettighetene til det som er kjernevirksomheten din, kan være avgjørende for suksess. Da sikrer du deg kontroll over verdiene og hindrer at andre utnytter ideen. En slik enerett kan være av stor betydning for å skaffe finansiering. Bruk symbolene ©, ™, patent pending for å vise investorer og andre at du har søkt eller etablert rettigheter. 

Verdiene på rettighetene kan bety mye for å få innpass hos investorer. Å ha rettighetene i orden viser at du er seriøs og at ideen er mer enn løse tanker. Det finnes ulike typer finansieringskilder, alt fra profesjonelle investorer til såkalt "folkefinansiering" der du går bredt ut og flere bidrar. I tillegg finnes en rekke støtteordninger fra offentlige aktører som for eksempel Innovasjon Norge.
Se en oversikt på nettsidene til Innovasjon Norge
Se også Starte og drive bedrift hos Altinn

Få inspirasjon uten å bryte andres rettigheter

Søketjenesten vår

I den elektroniske søketjenesten vår finner du all offentlig informasjon rundt norske varemerker, patenter og design. Fra ett og samme søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter. Verktøyet gir også nye muligheter for sammenstilling av opplysninger, sortering og analyse med fortløpende varsling av endringer.

Forundersøkelser

En forundersøkelse kan gi deg viktig informasjon og innspill både i forkant og etter en søknadsprosess. Vi søker i Patentstyrets egne databaser og i andre relevante databaser verden over. Vi kan gi deg verdifull informasjon om teknisk utvikling og andres rettigheter på fagområdet ditt.

Ved utvikling av ny teknologi eller tjenester er det bedriftenes ansvar å unngå å krenke andres rettigheter. Dette krever inngående kunnskap til hva som er registrert av rettigheter innenfor det området utviklingen foregår.

En utviklingsprosess er tidkrevende og kostbar, og derfor ligger det et vesentlig incentiv for bedrifter og forskningsmiljøer i å undersøke om det både foreligger samarbeidsmuligheter og rettigheter. Dette reduserer risikoen for å finne opp hjulet på nytt, og døren for fremtidig samarbeid, partnerskap og lisensieringsmuligheter åpnes opp.
Les mer om forundersøkelser

Hva er forskjellen på patent og varemerke?

Lær av andre

Se hvordan andre har gjort om sine ideer til verdier for seg og virksomheten.

Få hjelp på veien

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt og snakke med en veileder eller en saksbehandler. 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei