To personer snakker sammen
Foto: Patentstyret

Jeg har en idé

Verdier skapes gjennom ideer fra kreativt arbeid. Ta vare på kompetansen, erfaringen og rettighetene til ideene, det er verdifullt for deg og bedriften din.

Er ideen din ny?

Sjekk om andre har tenkt på det samme som deg. Før du investerer mye tid og penger på å utvikle og beskytte ideen din, er det smart å sjekke om andre allerede har rettigheter knyttet til noe tilsvarende.

Søk i Patentstyrets søketjeneste etter varemerker, design eller patenter i Norge. Her finner du ut om andre har søkt eller fått innvilget rettigheter i Norge til noe som ligner på din idé. For å få patent, må ideen være ny. Et tilsvarende produkt eller løsning som er kjent et annet sted i verden, vil være til hinder for at du får patent. Du vil dermed krenke andres rettigheter hvis du går videre med dette produktet. 

Rettigheter i utlandet: du kan ikke sjekke disse i søketjenesten vår, men her er et utvalg av internasjonale databaser som er fritt tilgjengelige

Bestill en forundersøkelse hos oss og vi gjør en grundig sjekk for deg. Har du funnet et aktuelt navn til bedriften eller til et nytt produkt, bør du sjekke om navnet allerede er registrert som varemerke.

Domenenavn: Sjekk også om navnet allerede er registrert som et domenenavn. Det finner du ut ved å bruke «Navnesøk» - navnesok.no, en nettside som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk. Du kan også sjekke på nettsidene til Norid.

Foretaksnavn: Sjekk også om navnet allerede er registrert som foretaksnavn. Det finner du ut ved å bruke «Navnesøk» - navnesok.no, en nettside som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk. Du kan også sjekke i Brønnøysundregistrene.

Hvor er markedet og hvem er kundene?

Selv om ideen er både god og ny, har den ikke nødvendigvis kommersielt potensial.

For å tjene penger på ideen din, må du først undersøke markedet. Du må vurdere om det er behov for produktet eller tjenesten, og om den har gode forutsetninger for å klare seg i konkurranse med andre.

 • Er teknologien fremtidsrettet, slik at den er levedyktig om noen år?
 • Hva er markedet villig til å betale for produktet?
 • Hvilke markeder skal du satse i, hvor skal du produsere og hvordan skal du distribuere?
 • Hvordan skal du gjøre produktet kjent i markedet, og hvem er konkurrentene?
 • Hva er fordelene med ditt produkt sammenlignet med konkurrenters?
 • Skal du satse alene, eller trenger du samarbeidspartnere?

Det er mange spørsmål å ta stilling til, og du trenger å utvikle en strategi for å jobbe strukturert og målrettet.

Lær mer på dette gratis webinaret:

Få inspirasjon uten å bryte andres rettigheter

Søketjenesten vår

I søketjenesten vår finner du all offentlig informasjon om rettigheter knyttet til varemerker, patenter og design i Norge. Fra ett og samme søkefelt får du raskt oversikt over hvem som har rettigheter til hva, illustrasjoner og bilder tilknyttet ulike registreringer, status i saker, samt historikk rundt betaling av avgifter.

Forundersøkelser

En forundersøkelse kan gi deg viktig informasjon og innspill både i forkant og etter en søknadsprosess. Vi søker i Patentstyrets egne databaser og i andre relevante databaser verden over. Du kan få verdifull informasjon om teknisk utvikling og andres rettigheter på fagområdet ditt.

Ved utvikling av ny teknologi eller tjenester er det bedriftenes ansvar å unngå å krenke andres rettigheter. Dette krever inngående kunnskap til hva som er registrert av rettigheter innenfor det området utviklingen foregår.

En utviklingsprosess er tidkrevende og kostbar, og derfor ligger det et vesentlig incentiv for bedrifter og forskningsmiljøer i å undersøke om det både foreligger samarbeidsmuligheter og rettigheter. Dette reduserer risikoen for å finne opp hjulet på nytt, og døren for fremtidig samarbeid, partnerskap og lisensieringsmuligheter åpnes opp.
Les mer om forundersøkelser

Finansiering

Bedrifter og forskningsinstitusjoner er i dag avhengige av verdiene som skapes gjennom kunnskap, relasjoner, kreativitet, metoder og kompetanse.

 • Den viktigste verdien kan være logoen eller designet som brukes for å kommunisere med markedet
 • For andre kan det være nye ideer til tekniske løsninger eller fremgangsmåter
 • Det kan være forskningsresultater og anvendelse av kunnskap 

Verdiene på rettighetene kan bety mye for å få innpass hos investorer. Å ha rettighetene i orden viser at du er seriøs og at ideen er mer enn løse tanker. Det finnes ulike typer finansieringskilder, alt fra profesjonelle investorer til såkalt "folkefinansiering" der du går bredt ut og flere bidrar. I tillegg finnes en rekke støtteordninger fra offentlige aktører som for eksempel Innovasjon Norge.
Se en oversikt over støtteordninger på nettsidene til Innovasjon Norge
Se også Starte og drive bedrift hos Altinn
Registrerte rettigheter kan være viktig for eksterne investorer

Har du en IPR-strategi?

IPR er en samlebetegnelse for blant annet patent, varemerke og design. Innovasjon bidrar til å sikre verdier, skape verdier og unngå feilinvesteringer i utviklings- eller innovasjonsprosesser. Det er viktig å tenke på hvordan disse verdiene og rettighetene skal forvaltes og foredles.
Les mer om IPR-strategi 

Oppstartsbedrift eller gründer

I en oppstartsfase har du gjerne begrensede midler og liten erfaring med IPR. Det er derfor viktig å prioritere hardt hvordan du skal ta vare på de verdiene du skaper for å tjene penger på dette i fremtiden.

Det koster penger å søke og få patent eller et registrert varemerke. Det koster mer for hvert land du søker i, og utgiftene må ses opp mot inntektene. Det er ikke sikkert det vil lønne seg med et patent, samtidig som kostnadene med patent i flere land stort sett ikke er høye i forhold til den totale kostnaden med å utvikle et produkt fra idé og få det ut til markedet.

 • Prioriter egne IPR-aktiviteter. Vær bevisst på hvem du formidler ideer og planer til. Skriv konfidensialitetsavtale med dem du jobber sammen med og sørg for god informasjonssikkerhet ved å hindre datainnbrudd eller tap av data. (Eksempel på avtale på nettsidene til Innovasjon Norge)
 • Dokumentér hva som er egne IPR-verdier og hvordan disse ivaretas. Dette er nyttig informasjon hvis det er behov for investeringskapital
 • Sett deg inn i og vær oppmerksom på regler som gjelder for publisering hvis det er aktuelt å søke om patent eller designbeskyttelse
 • Bruk rådgivingstjenester til å utvikle IPR i egen virksomhet
 • Skaff deg et nettverk med kompetanse på IPR

Få hjelp på veien

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt og snakke med en veileder eller en saksbehandler. 
Telefon: +47 22 38 73 00.

Lær av andre

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: