Jacob_Maria_AnneKath.png

Jeg ønsker enerett

Du kan sikre deg enerett på navn, logoer, oppfinnelser og design på ulike måter.

Velg riktig type enerett

Varemerke, design, patent, opphavsrett (copyright), domenenavn, foretaksnavn og bedriftshemmeligheter er eksempler på verdier av ikke-fysisk art, kalt immaterielle verdier. Noen av disse verdiene kan registreres og blir da omtalt som immaterielle rettigheter (IPR), mens for eksempel opphavsretten automatisk gjelder når et nytt verk skapes.

Det kan være aktuelt for deg å søke flere typer enerett for den samme ideen, for eksempel å registrere et foretaksnavn, et domenenavn og et varemerke. Et eksempel på et produkt som kan beskyttes på flere måter, er en telefon. Den inneholder mange tekniske elementer som kan beskyttes med patenter, utseendet beskyttes av en designregistrering, og navnet eller logoen med varemerkeregistrering.

En forretningsidé, -konsept eller -metode kan i utgangspunktet ikke registreres som verken patent, varemerke eller design, men markedsføringsloven beskytter til en viss grad mot at andre kopierer slike konsepter og prøver å utnytte din innsats.

Logo og navn

Du kan søke enerett på logoen din, navnet på bedriften din eller på et produkt ved å søke om varemerkeregistrering. Et varemerke kan bestå av ord, navn, logoer, figurer, bokstaver, tall, lyd, eller kombinasjoner av disse.

Du bør også vurdere om domenenavn og foretaksnavn er aktuelt for deg, slik at du sikrer full frihet til å bruke det aktuelle navnet og unngår at andre tar navnet i bruk.

Design

Du kan søke enerett på utseendet og formen på et produkt ved å søke om designregistrering. Slik hindrer du at andre kopierer designet og utnytter ideen din. Et design som skal registreres må være nytt. Før du søker i Norge har du allikevel mulighet til å prøve ut designet på markedet i inntil 12 måneder før du leverer inn en søknad.

Oppfinnelse

Du kan få enerett på en oppfinnelse ved å søke om patent. Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Oppfinnelsen din må være ny og ikke gjort kjent for andre før du har levert inn en patentsøknad. Du kan ikke få enerett på noe som kun er en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis.

Domenenavn

Et domenenavn er en adresse på internett. Det er vanlig å knytte tjenester som nettsider eller e-postadresse til domenenavnet. Norid registrerer domenenavn under .no-domenet. De tar imidlertid ikke imot søknader om domenenavn direkte. Alle søknader må sendes inn via en registrar. 

Foretaksnavn

Du registrerer foretaksnavn (tidligere firmanavn) i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Det kan være smart å både registrere foretaksnavnet, domenenavnet og samtidig registrere navnet som varemerke.

Forretningskonsept / forretningsidé

Forretningsideer, forretningskonsepter eller forretningsmetoder kan i utgangspunktet ikke registreres som verken patent, varemerke eller design. Du kan altså ikke få beskyttelse for noe som kun er en idé. Men, det kan være mulig å beskytte enkelte deler av et konsept eller en metode.

Åndsverk/opphavsrett

Opphavsrett (eller copyright) er retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst, eller en film. Denne rettigheten kan ikke registreres, men oppstår når verket skapes.

Søk i utlandet

Hvis du ønsker å søke om enerett på ideen din i andre land, bør du tenke på dette tidlig i prosessen, spesielt når det gjelder oppfinnelser. Søknadsprosessen kan være kompleks og det vil som oftest lønne seg å få hjelp av en profesjonell rådgiver.

Hemmelighold

Noen velger å holde for eksempel tekniske oppfinnelser og fremgangsmåter hemmelig, og beskytter det på den måten. Da er det viktig å ha gode avtaler med samarbeidspartnere som trenger å få innblikk i virksomheten, slik at du unngår uønsket kopiering eller at bedriftshemmeligheter kommer på avveie.

Få hjelp på veien

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du ha spørsmål og hvilken rettighet som passer best til din virksomhet. Du kan ringe kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med en veileder eller en saksbehandler. Du kan også besøke oss i lokalene våre i Oslo.

Kurs

Vi tilbyr kurs for nybegynnere og de mer erfarne, både frokostmøter og heldagskurs.

Offentlige aktører

Andre offentlige aktører som kan hjelpe deg med blant annet forretningsstrategi og økonomisk støtte, er Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Design- og arkitektursenteret, SIVAs nettverk - klynger, inkubatorer osv.

Private rådgivere

Private rådgivere og patentbyråer kan hjelpe deg med søknaden din og følge opp viktige tidsfrister og innbetalinger. Patentbyråer er eksperter på alle former for immaterielle rettigheter, inkludert varemerker, design og stratregisk IPR-rådgivning.

Lær av andre

Se hvordan andre har gjort om sine ideer til verdier for seg og virksomheten.

Få hjelp på veien

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du har spørsmål. Du kan ringe kundesenteret vårt og snakke med en veileder eller en saksbehandler.

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: