Varemerke

Er kunnskap om varemerke viktig for deg?

Dei første påstandane handlar om varemerke. Varemerke til ei bedrift er ofte namnet eller logoen bedrifta bruker når ho pratar om sine varer eller tenester.

Ok, still meg spørsmålene