En vifte med regnbuens farger
Foto: iStockphoto

Eksterne arrangement

Det er flere som arrangerer kurs, konferanser og andre typer arrangement innen immaterielle rettigheter og nærliggende temaer, både i inn- og utland. Det er mulig å treffe oss på noen av disse. Sjekk oversikten nedenfor og se om vi kommer på et arrangement i nærheten av deg:

Bryn Aarflot: Immaterielle rettigheter fra A til Å

Bryn Aarflot arrangerer webinarserien «Immaterielle rettigheter fra A til Å» i samarbeid med NCE Blue Legasea, The Life Science Cluster og Biotech North. Webinarserien inneholder fire deler, som strekker seg fra grunnleggende IP-kunnskap til mer avanserte temaer. Webinarene er gratis og vil bli holdt på norsk.

Del 1: 14. april 2021, kl 14—15.00 
Grunnleggende IP 1 – fra oppfinnelse til beskyttelse

Del 2: 28. april 2021, kl 14—15.00
Grunnleggende IP 2 – fra beskyttelse til kommersialisering

Del 3: 12. mai 2021, kl 14—15.00
Freedom to operate – kjenne konkurrenter og eget handlingsrom

Del 4: 26. mai 2021, kl 14—15.00
Er bedriften sikret med gode kommersialiseringsavtaler?

Les mer og meld deg på  

 


Opplæring i bruk av ny standard for sekvenslister i patentsøknader innen bioteknologi

WIPO (Verdensorganisasjonen for immaterialrett) skal holde en serie opplæringswebinarer for patentkontorer og patentsøkere i bruk av WIPO Standard ST.26.

Den nye internasjonale standarden for sekvenslister blir den eneste som godkjennes for patentsøknader innen bioteknologi hos alle nasjonale, regionale og internasjonale myndigheter fra 1. januar 2022. Patentstyret har forpliktet seg til å følge den internasjonale standarden.
Les mer om dette i en nyhet på nettsidene våre

WIPO tilbyr 4 moduler:

WIPO ST.26: Introduction
April 21, 2021 Virtual (English)
12:00 - 13:30 Geneva time

WIPO Sequence
April 28, 2021 Virtual (English)
12:00 - 13:30 Geneva time

WIPO Sequence Validator
May 12, 2021 Virtual (English)
12:00 - 13:30 Geneva time

WIPO ST.26: Advanced
May 19, 2021 Virtual (English)
13:00 - 14:30 Geneva time

 


Forskningsrådet: Innovation in EU R&I Projects 

Dato: 25. juni 2021, 8.45–15.00
Arrangementstype: Digitalt arrangement
Pris: Ingen kursavgift
Påmeldingsfrist: 23. juni kl.12.00

Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

Vi vil også gjennomgå ulike måter å utnytte prosjektresultatene på, både kommersielt og på andre måter. Vi kommer også inn på intellektuelle rettigheter (IP).

I tillegg gir kurset tips og hint om god innovasjonsledelse i løpende prosjekter, og viser også praktiske eksempler på god og dårlig innovasjonsledelse.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Les mer og meld deg på

 


Aqua Nor 2021

Dato: 24.-27- august 2021
Sted: Trondheim Spektrum, Trondheim. Alternativt som et digitalt arrangement

Aqua Nor er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20 000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell mm. er representert på messen. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

I løpet av messedagene arrangeres også en rekke seminarer, foredrag, debatter og sosiale begivenheter.

Ifølge messearrangøren (Nor-Fishing) er Aqua Nor 2021 planlagt å arrangeres både som tradisjonell fysisk messe og/eller som digital messe. Hvis situasjonen rundt pandemien hindrer gjennomføringen av en fysisk messe, vil Aqua Nor arrangeres heldigitalt. En digital variant vil gjennomføres uavhengig av situasjonen, i utgangspunktet som et tilskudd til messen.

Mer informasjon og oppdateringer om messen og arrangementene finner du på www.aquanor.no

Patentstyret deltar
Vi vil holde et eget seminar (fysisk eller digitalt) en av messedagene, og program for dette blir publisert når messearrangøren har avklart opplegget nærmere. Vi ønsker å bidra til beskyttelse av verdiene som skapes i akvakulturnæringen, og håper å se deg – enten fysisk på messa i Trondheim, eller på skjermen.

 


 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt