Eksterne arrangement

Det er flere som arrangerer kurs, konferanser og andre typer arrangement innen immaterielle rettigheter og nærliggende temaer, både i inn- og utland. Det er mulig å treffe oss på noen av disse. Sjekk oversikten nedenfor og se om vi kommer på et arrangement i nærheten av deg:
Illustrasjonsbilde
Foto: iStock

Møt oss på Vannbransjens innovasjonskonferanse

Dato: 7. mars 2017, kl. 09:30-17:00
Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo

Temaene på årets konferanse er behovene hos sluttbrukere innen vann- og oppdrettsbransjen, smarte byer og havrommet. Det er satt av mye tid til mingling, standbesøk, og det blir mulighet til å diskutere behov for teknologiutvikling i workshops. Konferansen blir arrangert av Norsk vann, Vannforsk, Clean Water Norway, NCE Aquatech Cluster (tidl. AkvARENA), Innovasjon Norge og Miljødirektoratet.

Stikk innom Iren Beisvåg og Natalie Schlaf på standen vår, og slå av en prat. De er begge saksbehandlere i patentavdelingen innen fagfeltene vann, kjemi og bioteknologi.

Mer informasjon og påmelding på konferansens nettside


Møt oss på Østerdalskonferansen 8. mars 2017

Dato: 8-9. mars 2017
Sted: Terningen Arena, Elverum

For femte gang blir skog- og trebransjen samlet på Østerdalskonferansen i Elverum, hvor sentrale aktører samarbeider om innovasjon og utvikling for å styrke regionens konkurransedyktighet. Årets konferansetema er «På offensiven i det grønne skiftet» med sesjoner om det grønne mulighetsbildet, logistikk for lønnsom bioøkonomi samt rammer og løsninger for grønn videreutvikling.

Du kan treffe Natalie Schlaf og Bjørn Tisthammer, begge saksbehandlere innen patent, på Patentstyrets stand på «virkemiddeltorget» 8. mars. Her er det også stands fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, VRI3, Regionalt forskningsfond Innlandet med flere.

Konferansen blir arrangert av Tretorget og Visit Elverum-regionen.

Mer informasjon og påmelding på konferansens nettside


Besøk standen vår på Fornybarkonferansen 2017

Dato: onsdag 15. mars 2017, kl. 09:00-18:00
Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Bergen

«Fornybarkonferansen – Norge som motor for grønn industri og transport» er en møteplass for å fremme verdiskaping innen fornybar energi, rettet mot leverandørindustri, energiselskap, akademia og det politiske miljøet. Konferansen skal synliggjøre de forretningsmessige og industrielle mulighetene innen fornybarsektoren og formidle oppdatert kunnskap om fornybar energi og klimariktige løsninger.

Treff Laila Dahl og Sabrina Fregosi Maaø, saksbehandlere innen patent og design, på standen vår på Fornybarkonferansen.

Konferansen blir arrangert av Bergen Næringsråd, Norsk klimastiftelse, Universitetet i Bergen m.fl.

Mer informasjon og påmelding på konferansens nettside


Oral proceedings at the EPO

Date21-22 September 2017 - workshop
Venue: The Hague, Netherlands

Professional representatives seeking to improve their practical experience of oral proceedings are invited to take part in these workshops. Participants will get an overview of oral proceedings before the EPO focusing on procedural matters. They will have the opportunity to take part in mock oral proceedings designed to let them experience a variety of events in real time, in a variety of roles


Search Matters 2017

Event for patent search professionals

Date: 29-31 March 2017
Venue: Munich, Germany

Search Matters is a unique, two-day seminar offering patent search professionals an unrivalled look behind the scenes at the EPO. This year's event will showcase the EPO's patent search strategies and techniques and feature workshops on top issues run by experienced patent examiners.

Who should attend
Patent search professionals from business, academia and IP firms.

Please visit EPO's website for more information and registration


European Patent Office: Patent Event Search

Dato: Flere datoer

Enables you to search for details of patent-related events organised by different institutions in Europe, including the EPO.

www.epo.org/learning-events/events/search.html 


epi Education (European Patent Institute)

Date: Several dates

epi is committed to helping its students to pass the European Qualifying Examination, and to maintaining the high standard of that examination.

More information on forthcoming events

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: