En vifte med regnbuens farger
Foto: iStockphoto

Eksterne arrangement

Det er flere som arrangerer kurs, konferanser og andre typer arrangement innen immaterielle rettigheter og nærliggende temaer, både i inn- og utland. Det er mulig å treffe oss på noen av disse. Sjekk oversikten nedenfor og se om vi kommer på et arrangement i nærheten av deg:

Forskningsrådet: Innovation in EU R&I Projects 

Dato: 25. juni 2021, 8.45–15.00
Arrangementstype: Digitalt arrangement
Pris: Ingen kursavgift
Påmeldingsfrist: 23. juni kl.12.00

Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

Vi vil også gjennomgå ulike måter å utnytte prosjektresultatene på, både kommersielt og på andre måter. Vi kommer også inn på intellektuelle rettigheter (IP).

I tillegg gir kurset tips og hint om god innovasjonsledelse i løpende prosjekter, og viser også praktiske eksempler på god og dårlig innovasjonsledelse.
Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Les mer og meld deg på

 


Aqua Nor 2021

Dato: 24.-27- august 2021
Sted: Trondheim Spektrum, Trondheim. Alternativt som et digitalt arrangement

Aqua Nor er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20 000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell mm. er representert på messen. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

I løpet av messedagene arrangeres også en rekke seminarer, foredrag, debatter og sosiale begivenheter.

Messearrangøren Nor-Fishing har nå bestemt at Aqua Nor 2021 skal være en fysisk messe i Trondheim Spektrum, i tillegg til en digital variant.

Patentstyret deltar
Sammen med Acapo vil Patentstyret holde et eget seminar onsdag 25. august fra kl. 13 - 16 (fysisk på messen).

Økt patentering i akvakulturnæringen, hva betyr det for deg?
– En innføring i patent, varemerke og design og bruk av patentinformasjon. Hvilke strategier bør du velge, og hvilke konsekvenser har dette for deg som jobber i akvakulturnæringen?

Programmet er under planlegging og vil bli publisert på nettsidene til Patentstyret og Aqua Nor.

Seminaret er gratis, og påmeldingslenke kommer på kurssidene våre.

Vi ønsker å bidra til beskyttelse av verdiene som skapes i akvakulturnæringen, og håper å se deg på messen i Trondheim!

Mer informasjon om messen på www.aquanor.no

  


 

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt