Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Endringer i varemerkeloven

Gjennomføring av EU-direktivet om varemerker fra 2015 (2015/2436)
Mann med R-i-sirkelen for registrerte varemerker
Hva betyr dette for varemerkeinnehaverne, og for deg som bistår norsk næringsliv med varemerkerådgivning? I dette frokostmøtet får du en gjennomgang av det som er nytt i varemerkeloven, samt noen små endringer for foretaksklager og på design.

Endringene i loven og at Norge nå tiltrer Singaporetraktaten vil medføre noen endringer i formelle krav til varemerkeregistreringer. Vi ser på de viktigste endringene og overgangsbestemmelsene.

Sentrale tema:

  • Endringer i antall klasser som er inkludert ved søknader og fornyelser.
  • Krav til grafisk gjengivelse fjernes. Vi informerer om krav til format og størrelse.
  • Ond tro-begrepet utvides. Nytt absolutt registreringshinder ved at et varemerke ikke kan registreres hvis det søkes registrert i ond tro.
  • Manglende bruk kan anvendes som forsvar også i innsigelsessaker.
  • Nye regler om forskyvning av særpregvurderingen og mellomliggende rettigheter.
  • Registrerte varemerker og søknader kan særskilt pantsettes.
  • Merker søkt etter ikrafttredelsen vil ikke lenger ha vern for alle farger, slik de har i dag.
  • Internasjonale utpekninger (Madridsøknader) kan deles og sammenslås.

Du får god anledning til å stille spørsmål underveis. Det er fint hvis du har anledning til å legge inn spørsmålene allerede i påmeldingsskjemaet, så gir du oss en mulighet til å forberede gode svar på frokostmøtet.

For hvem?

Dette frokostmøtet passer for deg som jobber med varemerker, varemerkefullmektiger, advokater og IP-administratorer.

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: