Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Enhetspatentet og Unitary Patent Court

Viktig oppdatering på patentområdet for patenthavere, fullmektiger, jurister og IPR-ansvarlige
EU-systemet med Enhetspatentet og den tilhørende felles Enhetsdomstolen (Unitary Patent Court) har planlagt oppstart innen utløpet av 2022. Norge står utenfor EU, så hva betyr egentlig den nye ordningen for norske bedrifter som har EP-patenter?

EPO kan gi enhetseffekt til EP-patenter for inntil 25 EU-land. Norske patentsøkere og patenthavere vil kunne få Enhetspatenter fra EPO, men de vil ikke gjelde i Norge. Dette innebærer at de europeiske patentene ikke lenger må valideres i EU-land.

Enhetsdomstolen blir en internasjonal domstol for EU-landene som deltar, og vil kunne avgjøre søksmål om gyldighet og inngrep. På dette webinaret får du viktige oppdateringer om ordningen.

Sentrale temaer:

  • Europeisk patent med enhetseffekt – hva er det, hvordan får man det, og hvor er det gyldig?
  • Overgangsordninger hos EPO
  • Konsekvenser hvis man ikke velger enhetseffekt
  • Hvordan får du patentrettigheter i de resterende EPO-medlemslandene?
  • Enhetsdomstolen og myndighetsrollen

For hvem?

Dette webinaret passer for deg som jevnlig jobber med patentsøknader til EPO og EU-landene, enten som patentfullmektig, IPR-ansvarlig i en bedrift, ekstern IPR-rådgiver eller som eier av patenter.

Foredragsholdere

Irene Rabben
Inger Rabben

Inger Rabben er saksbehandler innen bioteknologi i Patentavdelingen i Patentstyret, hvor hun har vært ansatt siden 2002. Hun deltar i opplæringen av nyansatte og erfarne saksbehandlere og jurister, og underviser også eksternt. Inger representerer Patentstyret internasjonalt, bl.a. i møter i den internasjonale konvensjonen om patentsamarbeid (PCT) og i nordisk/baltisk patentsamarbeid innen bioteknologi, og har tidligere deltatt i patentlovkomiteen hos EPO. Hun er utdannet Cand. Scient. i fysiologi fra Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo, 1996.  

Vis hele teksten
Mathias Johnsen Hildershavn
Mathias Johnsen Hildershavn

Mathias Johnsen Hildershavn er juridisk rådgiver i Patentjuridisk seksjon i Patentstyret. Her jobber han med juridiske spørsmål knyttet til patentsøknader, innsigelser, administrative overprøvinger samt oppreisning av rettigheter. Mathias har en mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen. 

Vis hele teksten

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: