Fra idé til forretning – del 1

- Innblikk i patent-, varemerke- og designbeskyttelse
Dette er et halvdagsseminar med grunnleggende informasjon om sikring av de verdiene som ligger i bedriftens oppfinnelser, merkevarer, firmanavn og design.

Dette arrangementet er del 1 av et Horisont 2020-program – som kalles «VIP4SME»*

På dette seminaret vil vi gi deg en generell innføring i beskyttelse av patenter, varemerker og design. Du får også innsyn i et utvalg av gratis innovasjons-verktøy som du og firmaet ditt kan benytte seg av. Vi ser på IPR-selvtest, kostnadskalkulatorer, klassifikasjonsverktøy og noen gratis online-programmer som er nyttig å kjenne til.

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for beskyttelse knyttet til oppfinnelser, varemerker, design, åndsverk, domener, forretningshemmeligheter m.m. Dette feltet omtales også gjerne som IPR (Intellectual Property Rights), og representerer ofte de største verdiene en bedrift har. Etter seminaret har du fått innblikk i hva IPR er og hva det kan bety av kommersielle fordeler for bedriften din.

Tommy Dahlen fra Arntzen de Besche advokatfirma viser deg strategisk bruk av immaterielle rettigheter (IPR). Tommy har bred kunnskap om IPR og vet mye om hvordan riktig bruk av IPR kan gi både økonomisk gevinst og tiltrekke gode samarbeidspartnere og investorer.

Sentrale tema for seminaret:

 • hvilke beskyttelsesformer som finnes og fordelene ved disse
 • hvilke verdier en beskyttelse kan ha
 • hvilke IPR-verktøy som finnes
 • strategisk bruk av IPR 

Hva er VIP4SME?

VIP4SME - Value Intellectual Property for SMEs er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som finansieres av Europa-kommisjonen, gjennom Horisont 2020-programmet.

I løpet av 2017 til 2019 vil Patentstyret presentere syv arrangementer i form av informasjonsdager og workshops. Arrangementene er gratis, vil foregå rundt om i landet og er tilgjengelig for alle. Vi strømmer direkte for de som ønsker å delta fra andre områder.

Her er de planlagte arrangementene i 2017:

 • 4. mai 2017 Fra idé til forretning – del 1
  Innblikk i patent-, varemerke- og designbeskyttelse – i Trondheim
 • 31. august 2017 Fra idé til forretning – del 2
  IPR-verktøy, workshop
 • 14. november 2017 Fra idé til forretning – del 3
  IPR-ledelse i praksis

Vi jobber med programmet og oppdaterer vår kalender fortløpende, endringer vil forekommer.

Mer om VIP4SME:
Hensikten med prosjektet er å informere og støtte norsk næringsliv, slik at bedriftene forstår verdien av den immaterielle kapitalen de skaper og eier gjennom sine patenter, design, varemerker, åndsverk og forretningshemmeligheter. Økt forståelse gjør at bedriftene i større grad kan omsette denne kapitalen til kommersielle verdier og økt konkurransekraft.

I samarbeid med

Foredragsholdere

BenteFjeldberg200.png
Bente Fjeldberg

Bente Fjeldberg, fagansvarlig i Patentstyrets kursteam siden 2009.

Hun har over 20 års erfaring fra IPR-bransjen, og har utdannelse innen språk, sosiologi og ledelse fra Norge, Østerrike og USA.

Vis hele teksten
TommyDahlen400.jpg
Tommy Dahlen

Tommy Dahlen, partner, Arntzen de Besche Advokatfirma. Han arbeider i hovedsak med transaksjoner og rådgivning rettet mot teknologi- og kunnskapsbedrifter samt universiteter og høgskoler. Dette omfatter rådgivning knyttet til etablering og beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR), herunder utarbeidelse og implementering av nasjonale og internasjonale beskyttelsesstrategier. Som ledd i dette arbeidet sitter Dahlen i flere rådgivende komiteer (IPR Advisory Board) for teknologibedrifter innenfor ulike forretningsområder. Dahlen rådgir også en rekke private og offentlige klienter i spørsmål knyttet til IT-kontrakter.

Vis hele teksten
HegeLanglo200.png
Hege Langlo

Hege Langlo, rådgiver i Patentstyret. Hun har jobbet i Patentstyret siden 2009. Hege arbeider med drift og videreutvikling av Patentstyrets elektroniske tjenester. Hun er en erfaren foredragsholder i informasjonssøking og dyktig på å veilede kunder i industrielle rettigheter generelt. Tidligere har Hege arbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Hege er særlig opptatt av å gjøre informasjon om patent, varemerke og designregistrering tilgjengelig, også for de som ikke er eksperter på området. Hun mener at Patentstyret kan bidra til å gjøre næringslivet i stand til å ta de rette avgjørelsene ved å gjøre informasjon tilgjengelig, slik at den kan hentes ut i riktig mengde og på riktig tidspunkt.

Hege er utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo i 1997.

Vis hele teksten
Påmelding
Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: