Fra idé til forretning – del 2

- Workshop med IPR-verktøy
Verdier skapes gjennom ideer og innovasjon. Det kan være smart å sjekke om din idé faktisk er ny. Vet du hvilke verktøy og tjenester som er tilgjengelig for dette arbeidet?

På denne workshopen får du en generell introduksjon til Patentstyret og andre tilsvarende myndigheter. Vi gjennomgår forskjellige IPR-avtaler og gir en innføring i hvilke verktøy og tjenester som finnes tilgjengelig for deg og bedriften din. Gjennom praktiske oppgaver ser vi på ulike problemstillinger i innovasjonsarbeidet, knyttet til sikring av verdiene i bedriftens immaterielle kapital.

Beskyttelse av bedriftens oppfinnelser, varemerker, design, åndsverk, domener, forretningshemmeligheter m.m. går under samlebetegnelsen «immaterielle rettigheter». Dette feltet omtales også gjerne som IPR (Intellectual Property Rights), og representerer ofte de største verdiene en bedrift har.

Sentrale tema for workshopen:

 • Hvilke myndigheter forvalter IPR
 • Tilgjengelige nasjonale og internasjonale IPR-verktøy, tjenester og ressurser
 • Viktige tips og praktisk bruk av verktøy, tjenester og informasjon i innovasjonsarbeidet

Etter denne workshopen har du fått innblikk i hvilke IPR-verktøy som finnes og hvordan disse kan utnyttes i innovasjonsarbeidet.

NB: Det er viktig at du tar med deg egen PC for å få utbytte av workshopen.

Hva er VIP4SME?*

VIP4SME - Value Intellectual Property for SMEs er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som finansieres av Europa-kommisjonen, gjennom Horisont 2020-programmet.

I løpet av 2017 til 2019 vil Patentstyret presentere syv arrangementer i form av informasjonsdager og workshops. Arrangementene er gratis og vil foregå rundt om i landet. Via direkte strømming er arrangementet tilgjengelig for alle som ønsker å melde seg på.

Arrangementene i 2017:

 • 4. mai 2017 Fra idé til forretning – del 1
  Innblikk i patent-, varemerke- og designbeskyttelse – i Trondheim
 • 31. august 2017 Fra idé til forretning – del 2 – i Oslo
  IPR-verktøy, workshop
 • 28. september 2017 Intellectual Property Helpdesk – del 3
  Individuell informasjon og veiledning – i Oslo

Vi jobber med programmet og oppdaterer vår kalender fortløpende, endringer vil forekommer.

Mer om VIP4SME:
Hensikten med prosjektet er å informere og støtte norsk næringsliv, slik at bedriftene forstår verdien av den immaterielle kapitalen de skaper og eier gjennom sine patenter, design, varemerker, åndsverk og forretningshemmeligheter. Økt forståelse gjør at bedriftene i større grad kan omsette denne kapitalen til kommersielle verdier og økt konkurransekraft.

I samarbeid med

Program

0900 - 0905
Velkommen og intro

v/Bente Fjeldberg, Patentstyret

0905 - 0930
Patentstyret og vår rolle, andre IP-myndigheter og deres roller

v/Otto Scharff, Patentstyret

0930 - 1000
Om fullmektigbransjen og deres rolle

v/Norske Patentingeniørers Forening (NPF)

1000 - 1030
IPR-avtaler

Gjennomgang av noen vanlige typer

v/NPF og Patentstyret

1030 - 1045
Pause med lett servering
1045 - 1155
Workshop

Praktisk bruk av utvalgte IPR-verktøy på egne pc'er

v/Lena Leganger og Freddy Strømmen, Patentstyret

1200 -
Oppsummering og avslutning

Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: