Finn varemerker, design, patenter

Fra idé til forretning – Stavanger

- verktøy og tjenester som kan hjelpe deg i innovasjonsprosessen
Oppfinnelser forandrer verden, men vet du hvordan du kan finne ut om ideen din faktisk er ny? Lær å bruke praktiske verktøy og tjenester som hjelper deg til nettopp det.

På kurset får du en generell introduksjon til Patentstyret og andre tilsvarende myndigheter. Du lærer om forskjellige former for avtaler, og får en innføring i hvilke verktøy og tjenester som er tilgjengelige for deg og din bedrift.

Vi tar utgangspunkt i behovene i bedriften din, og hjelper deg med å søke og finne frem til det du trenger for å sikre bedriftens immaterielle verdier.

Sentrale tema:

 • Hvilke myndigheter forvalter patent, varemerke og design
 • Smarte nasjonale og internasjonale innovasjonsverktøy, tjenester og ressurser
 • Viktige tips og praktisk bruk av verktøy, tjenester og informasjon i innovasjonsarbeidet

For å få best utbytte av kurset, anbefaler vi deg å ta med PC, men det er ikke et krav for å delta.

Programmet er under utarbeidelse.

Dette arrangementet er del av et Horisont 2020-program – som kalles «VIP4SME»*.


Betaling ved manglende oppmøte

Kurset er gratis, men ved manglende oppmøte eller avbud senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet vil du bli fakturert med kr 500. Det er mulig å sende en annen på kurs.


Hva er VIP4SME?*

VIP4SME - Value Intellectual Property for SMEs er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som finansieres av Europa-kommisjonen, gjennom Horisont 2020-programmet.

I løpet av 2017 til 2019 presenterer Patentstyret syv arrangementer i form av informasjonsdager og workshops. Arrangementene er gratis og vil foregå rundt om i landet. 

Arrangementene i 2017, 2018 og 2019:

 • 4. mai 2017 Fra idé til forretning – del 1
  Innblikk i patent-, varemerke- og designbeskyttelse – i Trondheim
 • 31. august 2017 Fra idé til forretning – del 2 – i Oslo
  IPR-verktøy, workshop
 • 28. september 2017 Intellectual Property Helpdesk – del 3
  Individuell informasjon og veiledning – i Oslo
 • 31. mai 2018 Fra idé til forretning – del 2, webinar
  IPR-verktøy, workshop
 • 27. september 2018 Fra idé til forretning – del 3, Oslo
  IP Helpdesk
 • 7. oktober 2019 Fra idé til forretning – del 2, Tromsø
  IPR-verktøy, workshop
 • 1. november 2019 Fra idé til forretning – del 3, Stavanger

Vi jobber med programmet og oppdaterer kalenderen vår fortløpende, endringer kan skje.

Mer om VIP4SME:
Hensikten med prosjektet er å informere og støtte norsk næringsliv, slik at bedriftene forstår verdien av den immaterielle kapitalen de skaper og eier gjennom sine patenter, design, varemerker, åndsverk og forretningshemmeligheter. Økt forståelse gjør at bedriftene i større grad kan omsette denne kapitalen til kommersielle verdier og økt konkurransekraft.

I samarbeid med:

Program (under arbeid)

09.00 - 0905
Velkommen

v/Bente Fjeldberg, Patentstyret

09.05 - 09.30
Patentstyret og vår rolle, andre IP-myndigheter og deres roller

v/Otto Scharff, Patentstyret

09.30 - 10.00
Om fullmektigbransjen og deres rolle

v/NPF

10.00 - 10.30
IPR-avtaler - Gjennomgang av noen vanlige typer

v/NPF og Patentstyret

10.30 - 10.45
Pause med lett servering
10.45 - 11.55
Praktisk bruk av utvalgte IPR-verktøy på egne pc’er

v/Lena Leganger og Freddy Strømmen, Patentstyret

ca. 12.00 -
Oppsummering og avslutning

Påmelding
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei