Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Grønn teknologi – globale trender og mulighetsrom, møt ekspertene i Oslo

Høydepunkter, viktige funn og konklusjoner fra patentlandskapsanalyse – møt ekspertene i Oslo
Vindmøller på en fjelltopp
Samfunnet har høye forventninger til innovasjon og utvikling av grønn teknologi. Da er det viktig at bedriftene som produserer det Norge skal  leve av, har et faktabasert grunnlag. Derfor laget Patentstyret en patentlandskapsanalyse. I Oslo får du møte saksbehandlere på ulike områder innenfor grønn teknologi.

På dette frokostmøtet hos Patentstyret følger vi livesendingen fra Trondheim, hvor høydepunktene fra landskapsanalysen blir presentert. Vi diskutere hva dette gir av mulighetsrom for norsk næringsliv og hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til «det grønne skiftet».  

Sentrale temaer:

  • Hvilken nytte du kan ha av patentlandskapsanalysen
  • Sammendrag og høydepunkter fra analysen
  • Hvilke forutsetninger har norsk næringsliv for å gjøre det bra innen grønn teknologi og miljøvennlig energi.

Landskapsanalysen viser globale patenteringstrender og aktivitetsnivået innenfor teknologier på områder som grønn kraftproduksjon, fornybar energi, grønn transport, CO2-fangst og CO2-begrensende teknologier. Hvordan norsk og nordisk innovasjon passer inn i global sammenheng er også sentralt for analysen.

Les hele patentlandskapsanalysen «Grønn teknologi – globale trender og muligheter».

For hvem?

Dette frokostmøtet passer for deg som ønsker et bedre faktagrunnlag for framtidige innovasjonsbeslutninger og som ønsker å snakke direkte med saksbehandlerne på områdene. Du jobber som jurist, teknolog eller IPR-rådgiver for innovasjonsbedrifter og FoU-miljøer knyttet til analysens tre hovedområder: CO2-fangst og -begrensende tiltak, fornybar energi eller transport.

Arrangementet er produsert med støtte fra Forskningsrådet

Program

08.30 - 09.00
Registrering, frokost og mingling
09.00 - 09.10
Velkommen
09.10 - 09.35
Sammendrag og høydepunkter fra analysen

v/Fredrik Lundvall, Patentstyret

09.35 - 10.05
Panelsamtale med spørsmål og svar

Paneldeltakerne er fra Patentstyret, SIVA, Renewable Energy klyngen, Forskningsrådet Trøndelag og NTNU TTO. Vi diskuterer:

  • Grønn teknologi i Norge
  • Hvordan kan grønn teknologi bidra til at Norge styrker sin markedsposisjon/konkurranseevne
  • Hvilke forutsetninger har Norge for å gjøre det bra innen grønn teknologi og miljøvennlig energi
  • Hva kan virkemiddelapparatet gjøre for å bidra til «det grønne skiftet»
10.05 - 10.25
Workshop
10.25 - 10.30
Oppsummering og avslutning
10.30 - 11.00
Uformell mingling med saksbehandlerne som jobber med ulike områder innenfor grønn teknologi

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: