Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Harmonisering av varemerkepraksis i Norge og utlandet

Workshop om betydningen av registrering i andre land
EU-flagg foran parlamentet i Strasbourg
Patentstyret får tilbakemeldinger om at vi er for strenge i særpregsvurderingen av et merke, og at vi bør legge større vekt på at merket er registrert i andre land. Hvilke konsekvenser har Patentstyrets praksis for norsk og internasjonalt næringsliv, og for fullmektigbransjen?

Samarbeidsgruppen mellom IP-fullmektiger og Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret inviterer til workshop om betydningen av registreringer i andre land. Vi ser nærmere på spørsmålene: 

  • Når er det relevant at et merke er registrert i mange land?  
  • Hvilken relevans har en registrering i EUIPO når Patentstyret skal utøve et lovbundet skjønn? 
  • Hva er harmonisering i praksis, og hva skal egentlig harmoniseres? 

Dette er en workshop hvor ulike synspunkter blir presentert og diskutert, både i plenum og i grupper.

Foredragsholderne  

Det blir presentasjoner fra Patentstyret ved seksjonssjef i Varemerke- og designavdelingen Knut Andreas Bostad, og Universitetet i Bergen ved førsteamanuensis Torger Kielland. Vi får også innlegg fra fullmektigbransjen som denne formiddagen representeres av Kristina Edén Johnsen fra Acapo og Thomas Hvammen Nicholson fra Protector.   

For hvem?

Denne workshopen er for deg som jevnlig jobber med varemerkespørsmål i Norge og i utlandet. 

Invitasjon: Vi inviterer spesielt fullmektiger, advokater, jurister, IPR-ansvarlige, virkemiddelapparatet og større samarbeidspartnere til denne workshopen. Hvis du ikke får invitasjon og ønsker å delta kan du sende en e-post til kurs@patentstyret.no

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: