Hva skal patentsøknaden inneholde?

- Hvilke krav gjelder og hvilke strategiske valg kan du ta?
Du kan ta patent på en teknisk løsning på et problem, og dette gir deg en tidsbegrenset enerett. Men hva bør du egentlig ha med i søknaden?

Patentsøknaden din må inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, patentkrav (altså en angivelse av hva du søker beskyttet) og et kort sammendrag. Den skal også inneholde tegninger der det er nødvendig. Innholdet i patentsøknaden er avgjørende for verdien av den beskyttelsen du til slutt oppnår. Å skrive en god patentsøknad er en balansekunst. Skriver du for eksempel at en gjenstand er 10 cm lang, får du beskyttelse for disse 10 cm, verken mer eller mindre.

På dette frokostmøtet vil eksperter fra Patentstyret og et patentbyrå ta deg gjennom prosessen for å søke om patentbeskyttelse – fra forberedelser før innlevering til hva som skjer etter at Patentstyret har mottatt søknaden.

Sentrale tema

  • Strategiske valg for utarbeidelse av patentsøknaden
  • Hvordan du kan oppnå en god balanse mellom kostnad og kvalitet
  • Hvilke krav loven stiller til innholdet i en patentsøknad
  • Eksempler på hvordan Patentstyret bruker patentretningslinjene, og praksis ved behandling av patentsøknader
  • Hvilke endringer er tillatt under søknadsbehandlingen
  • Viktige begreper og grensedragninger som kan være avgjørende for utfallet

Betaling ved manglende oppmøte

Frokostmøtet er gratis, men ved manglende oppmøte eller avmelding senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet vil du bli fakturert med kr 200. Det er mulig å sende en annen på frokostmøtet.


 

Påmelding

Kursteamet

Kursteam1155x493.png

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei