Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

Innovasjonskraft 2021

— Digital omstilling
Logo for Innovasjonskraft 2021
Digitalisering og ny teknologi er viktige virkemidler for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling og næringslivet må omstille seg for å henge med. Bli med på tre timer hvor vi skal vise hvordan design og rettigheter kan bidra til digital omstilling i din bedrift.

Vi tror Norge har unike forutsetninger for å lykkes med omstilling og allerede er langt fremme. I bunnen av omstilling, innovasjon og spektakulær ny teknologi finner vi patenter, varemerker, ny metodikk og banebrytende design. Hva har dette å si for din innovasjon? Og hvordan står det til med innovasjonskraften i den digitale omstillingen?

Sammen skal vi se på hvordan vi kan styrke innovasjonskraften, øke omstillingsevnen og bidra til økt verdiskaping i Norge.  Du får eksempler på hvordan du kan bruke merkevarebygging for å vise frem kompetanse i bedriften og hvordan du kan bruke designdrevet innovasjon, varemerker, design, patent og opphavsrett for å drive business.

Om arrangement
Arrangører av Innovasjonskraft er DOGA og Patentstyret. Vårt felles mål er å øke strategisk bruk av design og immaterielle rettigheter og verdier i forretningsutvikling og innovasjon.

Du kan delta fysisk i DOGAs lokaler eller via direkte strømming.

Følg arrangementet direkte

Du kan stille spørsmål via Slido:

 

Foredragsholdere: Jarl Cedergren, Jannicke Øiaas, Kathrine Myhre,  Bjørnar Vassenden, Anne Bull, Eirik Norman Hansen

Foredragsholdere fra venstre: Jarl Cedergren, Jannicke Øiaas, Kathrine Myhre, Bjørnar Vassenden, Anne Bull, Eirik Norman Hansen.

Program

Konferansier er Eirik Norman Hansen, en urokkelig teknologioptimist og foredragsholder, med sterkt engasjement om hvordan teknologi påvirker oss mennesker, organisasjoner og samfunn.

Kl. 11.15: Registrering og enkel lunsj for deltagerne hos DOGA.

Kl.12.00: Vi ønskes velkommen av Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret og Tor Inge Hjemdal, adm. direktør i DOGA. 


 

Kl.12.15: HoloCare: Mixed Reality skaper innovasjon i operasjonssalen ved Jarl Cedergren, UX og interaksjonsdesigner for Mixed Reality i Sopra Steria. 

Holocare er en offentlig – privat satsning i regi av Inven2 og Sopra Steria. Med blandet virkelighet (mixed reality) ønsker de å gjøre legenes arbeidshverdag enklere. I et tett samarbeid mellom utviklere, designere og klinikere skaper de innovasjoner med løsninger som kan bidra til nettopp dette og som setter både kliniske og pasienters behov i sentrum.

HoloCare satser på fjernkirurgi og avansert hologramteknologi som viktige arbeidsverktøy i forkant av kompliserte operasjoner. Design og strategi for rettighetsbeskyttelse har vært viktige innsatsfaktorer i innovasjonsarbeidet og forretningsutviklingen.


 

Kl.12.45: Merkevarebygging og design for digital omstilling ved Jannicke Øiaas, Design Manager & daglig leder i Design Matters

Omstilling og digitalisering haster! Det er en krevende kombinasjon der behovet for prototyping og kortsiktig gevinst møter langsiktig merkevarebygging og verdiskaping. 

Jannicke har tidligere vært sjef i Scandinavian Design Group og jobber nå med designledelse og merkevarebygging i eget selskap, Design Matters. Hun har gjennom flere år jobbet med strategi- og forretningsutviklingsprosesser for små og store selskaper for å styrke deres markedsposisjoner og innovasjonskraft.


 

Kl.13.15: Mulighetene i innovasjonssystemet – sikring av bedriftens immaterielle verdier,
ved Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret

Det kan ligge fordeler og store verdier i immaterielle rettigheter som patenter, design eller varemerker. Og du kan sikre trygghet og vekst for bedriften din gjennom enerett til egen innovasjon. Hvis du ønsker å ta strategisk smarte valg i innovasjonsprosessen, kan det være lurt å kjenne til alternativene som finnes i virkemiddelapparatet og hvor du kan hente hjelp og veiledning.

Patentstyret er et kompetansesenter for immaterielle rettigheter, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Vi skal bidra til å løfte norsk næringsliv og styrke norske bedrifters innovasjon, investeringer og konkurransekraft, ved bruk av immaterielle rettigheter. Patentstyret behandler søknader og veileder deg i spørsmål om innovasjonssystemet og sikring av rettigheter.

I januar 2021 ble Kathrine Myhre direktør i Patentstyret. Gjennom årene har Kathrine bygget og utviklet organisasjoner som Norway Health Tech, IT Fornebu, Oslo Tech og Birkeland Innovasjon (forløper til Inven2). Innenfor et bredt spekter har hun initiert og ledet en rekke strategiske og innovative prosesser og prosjekter. Kathrine har et bredt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, og er en kjent foredragsholder innen helseinnovasjon og teknologi.


 

Kl.13.30: Pause med lett servering på DOGA

Eirik Norman Hansen i dialog med Beth Stensen, daglig leder Netlife Design, Jarl Cedergren og Jannicke Øiaas for de som følger strømming.


 

Kl. 13.50: Økt innovasjonskraft i oppdrettsnæringen ved Bjørnar Vasenden, produktdesigner og avdelingsleder i Inventas

Oppdrettsnæringen utgjør en sentral del av norsk verdiskaping og eksport, og i de senere årene har innovasjon og teknologiutvikling fått større fokus i bransjen. Med økt konkurransen både mellom oppdrettere og utstyrleverandører, er sikring av imaterielle rettigheter og digitaliserte løsninger stadig mer sentrale.

Inventas arbeider med design og produktutvikling for en rekke aktører i næringen, og vil bl.a. vise hvordan Merdslippen arbeider med utvikling og beskyttelse av rettigheter for sine lukkede oppdrettsmerder, hvordan Seasmart digitaliserer miljøovervåking, og hvordan Fishency utvikler digitale systemer for å monitorere fiskehelse, lus og vekst for laksen.


 

Kl.14.20: Designdrevet innovasjonsprogram – et virkemiddel som gir effekt ved Anne Bull, leder Designdrevet næringsutvikling i DOGA

Designdrevet innovasjonsprogram har bidratt til suksess og gode innovasjoner i 12 år. Programmet bidrar med kapital og kompetanse slik at norske virksomheter benytter innovasjonsmetoder som bygger på designmetodikk og innsikt i kunder og brukere. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer som bidrar til å øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

Anne Bull er leder for satsingsområdet designdrevet næringsutvikling i DOGA og har vært med på å utvikle DOGAs program for designdrevet innovasjon. Anne har 20 års erfaring fra internasjonalt og norsk næringsliv.


 

Kl.14.35: Sjokkdigitalisering og grenseløs innovasjon ved ved Eirik Norman Hansen


 

Du kan delta fysisk i DOGAs lokaler eller via direkte strømming.

 

Se opptak fra fjorårets Innovasjonskraft: Innovasjonskraft 2020

I samarbeid med:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei