Finn varemerker, design, patenter

Verdiskaping i det grønne skiftet

- Innovasjonskraft 2020
Hvordan kan du finne nye og spenstige forretningsmodeller som baserer seg på ren energi og ny teknologi? Innovasjonskraft 2020 gir deg inspirasjon og ny innsikt i hvordan du kan oppnå økt verdiskaping med mindre miljøavtrykk. Velkommen til webinar!

Norge har unike forutsetninger for å lykkes og er allerede langt fremme på omstilling til en mer miljø- og klimavennlig fremtid. Hos de bedriftene som bidrar på vår første digitale Innovasjonskraft spiller fornybar energi, innovasjon, design, merkevarebygging og strategier for immaterielle rettigheter en sentral rolle.

Den 3. november byr vi på:

Konferansier er Eirik Norman Hansen, en urokkelig teknologioptimist og foredragsholder, med sterkt engasjement om hvordan teknologi påvirker oss mennesker, organisasjoner og samfunn. Arrangører for dette webinaret er Patentstyret og DOGA. Vårt felles mål er å øke strategisk bruk av design og immaterielle rettigheter og verdier i forretningsutvikling og innovasjon.

For hvem passer dette webinaret?

Ledere, designbransjen, næringsliv, industribedrifter, startups, innovatører og andre som er opptatt av innovasjon og ønsker å ta ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt.

I samarbeid med:

Program

1200 - 1210
Velkommen

Ved Toril Foss, adm. direktør i Patentstyret og Tor Inge Hjemdal, adm. direktør i DOGA

Konferansier Eirik Norman Hansen.

1210 - 1245
Hywind

ved Stephen Bull, direktør for Nordsjøen, New Energy Solutions, Equinor.

Hvordan kan et oljeselskap være ledende i verden på flytende vindkraft og hva kan vi lære av deres endringsprosess?

Equinors Hywind konsept har gått fra en skisse på en serviett i 2001 til en global vekstmulighet for Equinor. Med teknologi og erfaring fra Nordsjøen, har Equinor satt en ny standard for fremtidens fornybare kraftproduksjon. Selskapets ambisjonen er å bli en global aktør innen havvind.

1245 - 1315
Fra Dong til Ørsted

Ved Louise Ryberg, Head of Design, Global branding and Marketing i Ørsted og Mikkel Lemvig, Design Director i Kontrapunkt.

Ørsted er nettopp kåret til verdens mest bærekraftige selskap på Corporate Knight 2020 Index. Tidligere Dansk Olje & Naturgas (DONG) har gått fra olje og gass til 100 % fornybar energi, hvor merkevarebygging er en veldig viktig del av reposisjoneringen.

1315 - 1345
Teknologijuss knyttet til immaterielle rettigheter

Ved Tommy Dahlen, partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. 

Arntzen de Besche har en ledende posisjon innenfor teknologijuss i Norge. Gjennom bruk av praktiske eksempler fra innovasjonsreisen til ulike oppstartsselskaper og forksningsbaserte prosjekter, forteller Tommy Dahlen om fallgruver og suksesskriterier i hele prosessen. Presentasjonen gir deg økt bestillerkompetanse og kunnskap om verdiene som kan ligge i strategisk beskyttelse av oppfinnelser, varemerker og design (IPR).

1345 - 1400
Eirik Norman Hansen i dialog med foredragsholdere og avsluttende innlegg.
1400 -
Slutt

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei