Innovasjonsstyring i bedriften

- Håndtering av livsløpet for gode ideer
Evnen til å endre og fornye seg er så viktig at det regnes som en samfunnsverdi. Innovasjon er en faktor som har betydning for din bedrifts overlevelsesevne. Da er det avgjørende å ha strategisk fokus på innovasjon og kreativ problemløsning. Har du en klar strategi for verdisikring i bedriften din?

Det er ikke nok at du har en ny idé som blir til tatt i bruk og definert som en innovasjon. Dersom bedriften er bygget opp rundt en god idé, en oppfinnelse eller en spesiell tjeneste, er det naturlig også å vurdere verdien i denne eiendelen. Disse verdiene kan omsettes og gi deg gevinster.

På dette kurset lærer du om sikring av bedriftens innovasjon og verdiene knyttet til denne.

Sentrale tema:

  • Enkel innføring i patent-, varemerke- og designbeskyttelse (IPR)
  • Praktisk tilnærming til IPR-styring
  • Strategisk IPR-håndtering i en oppstartbedrift

Etter kurset:

  • Kjenner du til hvilke verktøy som finnes for å styre bedriftens innovasjonsutvikling
  • Vet du hva IPR er og kan bety for din bedrift
  • Er du bedre rustet for å ta gode strategiske valg for bedriften din

Rådgivere og gründere med god erfaring fra eget og andres innovasjonslivsløp gir deg kunnskap om strategisk IPR-styring.

Kurset avsluttes med en paneldebatt og det vil bli rom for diskusjoner rundt aktuelle temaer som berører de fleste bedrifter i oppstartsfasen.

*Hva er immaterielle rettigheter (IPR)?

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for beskyttelse knyttet til oppfinnelser, varemerker, design, åndsverk, domener, forretningshemmeligheter m.m.

Dette feltet omtales gjerne som IPR (Intellectual Property Rights), og representerer ofte de største verdiene en bedrift har.

 

Program

09.00 - 09.05
Velkommen og praktisk informasjon

v/ Bente Fjeldberg, Patentstyret

09.05 - 09.20
Hva er IP og IPR?

v/ Sissel Bøe-Sollund, seniorrådgiver, Patentstyret

09.20 - 10.30
IP-styring i en oppstartsbedrift

v/ Joakim Marstrander, partner, Deloitte

10.30 - 10.45
Pause
10.45 - 11.45
IP-håndtering i praksis

v/

  • Simen Hesleskaug, daglig leder, Inkubator Ås med en inkubatorbedrift
  • Kristina Maria Holm, direktør forretningsutvikling, Kjeller Innovasjon
  • Axel Molin, Leogriff med inkubatorbedriften CondAlign AS, v/ CTO Henrik Hemmen
11.45 - ca. 12.15
Diskusjon med panel og publikum

v/ Patentstyret, Deloitte, Inkubator Ås, Kjeller Innovasjon, CondAlign AS

12.15 - 12.45
Lunsjservering

Foredragsholdere

Joakim_Marstrander231x231.jpg
Joakim Marstrander

Joakim Marstrander, nordisk leder for Deloitte Legal Services. Deloitte jobber sammen i tverrfaglige team om å optimalisere næringslivets forvaltning av IPR.
Joakims ekspertområder er IPR, selskapsrett og tvister. Hans team er anerkjent for IPR i Legal 500 og Chambers. Joakim har møterett for Høyesterett der han blant annet har prosedert sak Andy Finch – Tromsø 2018, vedrørende bilderettigheter.

Han vant nylig sak for MegaFlis om konsumsjon av varemerkerett ved salg av originalvarer til forbruker i strid med produsentens ønske.

Vis hele teksten
Simen_Hesleskaug221x300.jpg
Simen Hesleskaug

Simen Hesleskaug, daglig leder i Inkubator Ås og utdannet Siv.ing (Bsc. Hons in Computation) fra University of Manchester Institute of Science and Technology.

Simen har sin erfaring fra IKT- industrien (IBM), rådgivning (IBM Consulting Group, Accenture og Acando) og senere forretningsutvikling innen fornybar energi (Scatec).

Inkubator Ås er SIVA-partner og tilbyr rådgivning og tjenester inne kommersialisering til oppstartsvirksomheter og SMB markedet med tilknytning til Campus Ås.

Vis hele teksten
Kristina_Maria_Holm400x515.jpg
Kristina Maria Holm

Kristina Maria Holm, direktør for forretningsutvikling ved Kjeller Innovasjon. Inkubatorene på Kjeller og Ås er kompetansesentre for bedrifter som etableres innen områdene energi, miljø, samfunnssikkerhet og bioøkonomi. Inkubatoren på Kjeller jobber i hovedsak med forskningsbaserte selskaper innenfor energi, miljø og samfunnssikkerhet, mens Inkubator Ås fokuserer på selskaper innen bioøkonomi.

Vis hele teksten
Axel_Moulin400.jpg
Axel Moulin

Axel Moulin, partner i Leogriff.  Axel Moulin has a M.Sc. in Geology-Geophysics (E.N.S.G. Nancy, France) and an MBA from BI-Norwegian School of Management (Oslo). Axel has his main industrial experience from Oil&Gas Exploration and turn-key engineering, before co-starting Leogriff in 2002 together with Haakon Thue Lie and Kjeller Innovasjon (at the time Campus Kjeller), which still owns shares in Leogriff AS.

Leogriff is an independent Intellectual Property Management consultancy, advising technology organisations on how to secure ownership of IP, manage risk, and monetise IP. Leogriff follows R&D and commercialisation projects all along, and manages IP portfolios.

Leogriff works with technology companies and research institutes, and has advised Kjeller Innovation on IP Management since its creation.

Vis hele teksten
HenrikHemmen400.jpg
Henrik Hemmen

Henrik Hemmen is the CTO of CondAlign AS. He received his PhD in physics from NTNU. During his research, Henrik worked on nanoparticles self organization, transport through porous media, physical properties of clays, as well as capture and sequestration of CO2. Since 2012, Henrik has been leading the technology development in CondAlign, with a strong focus on bringing the technology from research to market.

Vis hele teksten
SisselBoeeSollund200.png
Sissel Bøe-Sollund

Sissel Bøe-Sollund, seniorrådgiver i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret. Hun har en diplomøkonomgrad i forretningsjus fra Handelshøyskolen BI, diplom i International Business fra University of Auckland, New Zealand og en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Som en del av studiet ved UiO fordypet hun seg i ulike immaterialrettslige fag som patent-, design-, varemerke-, opphavs- og informasjonsrett. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 2007.

Vis hele teksten
BenteFjeldberg200.png
Bente Fjeldberg - Møteleder

Bente Fjeldberg, fagansvarlig i Patentstyrets kursteam siden 2009.

Hun har over 20 års erfaring fra IPR-bransjen, og har utdannelse innen språk, sosiologi og ledelse fra Norge, Østerrike og USA.

Vis hele teksten
Påmelding
Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: