Finn varemerker, design, patenter

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

- hvorfor patentbeskyttelse kan gi deg konkurransefortrinn
Har du funnet opp noe nytt? Kunne du tenke deg å være alene om å tilby det i markedet? Kan ditt produkt patentbeskyttes? Dette er et grunnleggende kurs om sikring av bedriftens verdier og hva du må vite for å patentere.

For mange er en patentbeskyttelse uoversiktlig og kompleks, men det trenger ikke å være så vanskelig som mange tror.

Det stilles tre kriterier til et patent; oppfinnelsen må være ny, den må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området og oppfinnelsen må kunne reproduseres. Har oppfinnelsen din disse egenskapene kan det hende at produktet ditt kan patenteres.

Med riktig basiskunnskap på området er du bedre rustet til å ta beslutningen om patentering er riktig strategi for deg og bedriften din.

Sentrale tema:

 • hva et patent er
 • patentbeskyttelse nasjonalt og litt internasjonalt
 • søknaden – innhold og behandling
 • er ideen din ny? Forundersøkelser og søk i databaser
 • strategien rundt patentbeskyttelse
 • kommersiell utnyttelse og håndheving av patentet ditt

Etter kurset vet du:

 • hva som kan patentbeskyttes
 • hvordan en patentsøknad er bygget opp
 • hvordan du foretar søk og undersøkelser i databaser
 • hvordan du best kan håndheve og utnytte rettighetene dine kommersielt
 • hvordan du unngår å krenke andres rettigheter
 • hvilke konkurransefortrinn du kan oppnå med riktig beskyttelse

Alle våre foredragsholdere er erfarne foredragsholdere, rådgivere og veiledere med mange års erfaring innen patentområdet, i tillegg svare de på spørsmålene du måtte ha om patentering og immaterielle rettigheter.

For hvem?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper. Nyttig for deg som er opptatt av nyskaping og produktutvikling – enten du befinner deg i privat bedrift, forskningsmiljø eller i virkemiddelapparatet rundt nyskaping.

Program

0900 - 0905
Velkommen og praktisk informasjon

v/ Elin Møller Hansen, Patentstyret

0905 - 0950
Patentbeskyttelse

Hva er det og hva oppnår du?
v/ Fredrik Lundvall, Patentstyret

0950 - 0955
Q&A og kort pause
0955 - 1045
Patentsøknaden

Innhold og søknadens realitetsbehandling
v/ Barbro Sæther, Patentstyret

1045 - 1050
Q&A og kort pause
1050 - 1150
Patentinformasjon

Søk og finn, det viktige forarbeidet
v/ Fredrik Lundvall, Patentstyret

1150 - 1210
Lunsjpause
1210 - 1240
Internasjonal patentbeskyttelse

Internasjonale og regionale ordninger
v/ Barbro Sæther, Patentstyret

1240 - 1245
Q&A og kort pause
1245 - 1345
Patent, men hva nå?

v/ Yngve Øyehaug Opsvik, senioradvokat i Advokatfirmaet GjessingReimers

ca 1350 -
Slutt

Foredragsholdere

Fredrik Lundvall

Fredrik Lundvall er senioringeniør i Patentstyret.

Vis hele teksten
Barbro Sæther

Barbro E. Sæther er utdannet høyskoleingeniør i kjemi/bioteknologi ved Oslo ingeniørhøgskole og har en Cand.scient-grad i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med biomedisinsk forskning ved Universitet i Oslo og Rikshospitalet, og har nå vært i Patentstyret siden 2007.

Barbro har bred erfaring fra søknadsbehandling, forundersøkelser for nasjonale og internasjonale kunder, og behandling av internasjonale patentsøknader under Nordisk Patentinstitutt som PCT-myndighet. Barbro jobber også med foredrag for Patentstyret.

Vis hele teksten
Yngve Øyehaug Opsvik

Yngve Øyehaug Opsvik er senioradvokat i Advokatfirmaet GjessingReimers og er spesialisert innen patenter, varemerker og markedsføringsrett. Han har bistått norske og internasjonale aktører innen fiskeri- og oppdrettsnæringen med rådgivning og tvisteløsning, sist i en sak om beskyttelse for luseskjørt i januar 2019.

Vis hele teksten

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei