Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

- hvorfor patentbeskyttelse kan gi deg konkurransefortrinn
Har du funnet opp noe nytt? Kunne du tenke deg å være alene om å tilby det på markedet? Kan ditt produkt patentbeskyttes? Dette er et grunnleggende kurs om sikring av bedriftens verdier og hva du må vite for å patentere.

For mange er en patentbeskyttelse uoversiktlig og kompleks, men det trenger ikke å være så vanskelig som mange tror.

Det stilles tre kriterier til et patent; oppfinnelsen må være ny, den må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området og oppfinnelsen må kunne reproduseres. Har oppfinnelsen din disse egenskapene kan det hende at produktet ditt kan patenteres.

Med riktig basiskunnskap på området er du bedre rustet til å ta beslutningen om patentering er riktig strategi for deg og bedriften din.

Sentrale tema:

 • hva et patent er
 • patentbeskyttelse nasjonalt og litt internasjonalt
 • søknaden – innhold og behandling
 • er ideen din ny? Forundersøkelser og søk i databaser
 • strategien rundt patentbeskyttelse
 • kommersiell utnyttelse og håndheving av patentet ditt

Etter kurset vet du:

 • hva som kan patentbeskyttes
 • hvordan en patentsøknad er bygget opp
 • hvordan du foretar søk og undersøkelser i databaser
 • hvordan du best kan håndheve og utnytte rettighetene dine kommersielt
 • hvordan du unngår å krenke andres rettigheter

Alle våre foredragsholdere er erfarne foredragsholdere, rådgivere og veiledere med mange års erfaring innen patentområdet, i tillegg svare de på spørsmålene du måtte ha om patentering og immaterielle rettigheter.

For hvem?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om patentering, men det er fint om du har litt kjennskap til patentsystemet, for eksempel fra frokostmøtene våre: «Innblikk i patent» eller «Sikring av innovasjon i bedriften din». Dette vil være nyttig for deg som er opptatt av nyskaping og produktutvikling – enten du befinner deg i privat bedrift, forskningsmiljø eller i virkemiddelapparatet rundt nyskaping.

Program

0830 - 0900
Registrering, kaffe/te
0900 - 0905
Velkommen og praktisk informasjon
0905 - 1010
Patentbeskyttelse

Hva er et patent, og hvordan søker man?
Litt om søknads- og behandlingsprosessen
v/ Patentstyret

1010 - 1025
Pause
1025 - 1130
Patentbeskyttelse, fortsetter
1130 - 1230
Lunsj
1230 - 1430
Internasjonal patentbeskyttelse

v/ Patentstyret

1430 - 1450
Pause
1450 - 1600
Patent, men hva nå?

v/ ekstern foredragsholder

Foredragsholdere

BarbroSaeter200.png
Barbro Sæther

Barbro E. Sæther er utdannet høyskoleingeniør i kjemi/bioteknologi ved Oslo Ingeniørhøgskole og har en Cand.Scient-grad i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med biomedisinsk forskning ved Universitet i Oslo og Rikshospitalet, og har nå vært i Patentstyret siden 2007.

Barbro har bred erfaring fra søknadsbehandling, forundersøkelser for nasjonale og internasjonale kunder, og behandling av internasjonale patentsøknader under Nordisk Patentinstitutt som PCT-myndighet. Barbro jobber også med foredrag for Patentstyret.

Vis hele teksten
ElenBrendeford200.png
Elen M. Brendeford

Elen M. Brendeford er utdannet Doctor Scient i biokjemi fra Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo. Elen har vært ansatt i Patentstyret siden 2006.

Hun er tilsatt i Patentstyret som saksbehandler, og arbeider med patentsøknader og informasjonsoppdrag innenfor legemidler og analyser av biologisk materiale. I tillegg er Elen Patentstyrets kontaktperson for Den Etiske Nemda for Patentsaker.

Hun har tidligere jobbet ved Institutt for molekylær biovitenskap, UiO, og Universitetet i Utrecht, Nederland.

Vis hele teksten
Felix _Reimers200.png
Felix Reimers

Felix Reimers er leder av advokatfirmaet Grettes immaterialrettsavdeling.Han arbeider innenfor det forretningsjuridiske området med hovedvekt på immaterialrett, herunder patent-, kjennetegn-, design- og opphavsrett, samt tilgrensende områder som markedsføringsrett.

Felix er en ofte benyttet advokat innen dette fagfeltet, og han representerer en rekke nasjonale og multinasjonale selskaper på området. Han har bred erfaring som foreleser og kursholder.

I tillegg er Felix medforfatter av boken «Immaterialrett», som er den første samlede fremstilling av alle immaterialretts­disiplinene i Norge.

Vis hele teksten
ElinMoellerHansen200.png
Elin Møller Hansen - Møteleder

Elin Møller Hansen, kurskoordinator i Patentstyrets markeds- og informasjonsavdeling. Hun er utdannet markedsfører ved Handelshøyskolen BI og har i tillegg til ett år sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Elin er en del av Patentstyrets kursteam og har vært ansatt i Patentstyret siden 2011.

Vis hele teksten
Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: