Koronavirus: informasjon fra Patentstyret. 
Siste oppdatering: 20. mars. 
Les mer

Lukk denne meldingen
Finn varemerker, design, patenter

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

- hvorfor patentbeskyttelse kan gi deg konkurransefortrinn
Har du funnet opp noe nytt? Kunne du tenke deg å være alene om å tilby det i markedet? Kan ditt produkt patentbeskyttes? Dette er et grunnleggende kurs om sikring av bedriftens verdier og hva du må vite for å patentere.

For mange er en patentbeskyttelse uoversiktlig og kompleks, men det trenger ikke å være så vanskelig som mange tror.

Det stilles tre kriterier til et patent; oppfinnelsen må være ny, den må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området og oppfinnelsen må kunne reproduseres. Har oppfinnelsen din disse egenskapene kan det hende at produktet ditt kan patenteres.

Med riktig basiskunnskap på området er du bedre rustet til å ta beslutningen om patentering er riktig strategi for deg og bedriften din.

Sentrale tema:

 • hva et patent er
 • patentbeskyttelse nasjonalt og litt internasjonalt
 • søknaden – innhold og behandling
 • er ideen din ny? Forundersøkelser og søk i databaser
 • strategien rundt patentbeskyttelse
 • kommersiell utnyttelse og håndheving av patentet ditt

Etter kurset vet du:

 • hva som kan patentbeskyttes
 • hvordan en patentsøknad er bygget opp
 • hvordan du foretar søk og undersøkelser i databaser
 • hvordan du best kan håndheve og utnytte rettighetene dine kommersielt
 • hvordan du unngår å krenke andres rettigheter
 • hvilke konkurransefortrinn du kan oppnå med riktig beskyttelse

Alle våre foredragsholdere er erfarne foredragsholdere, rådgivere og veiledere med mange års erfaring innen patentområdet, i tillegg svare de på spørsmålene du måtte ha om patentering og immaterielle rettigheter.


Betaling ved manglende oppmøte

Kurset er gratis, men ved manglende oppmøte eller avmelding senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet vil du bli fakturert med kr 500. Send e-post til kurs@patentstyret.no for avmelding. Det er mulig å sende en annen på kurset.


 

Program

0830 - 0900
Registrering, kaffe/te
0900 - 0905
Velkommen og praktisk informasjon

v/Elin Møller Hansen, Patentstyret

0905 - 1010
Patentbeskyttelse

Hva er et patent, og hvordan søker man?
Litt om søknads- og behandlingsprosessen
v/Barbro Sæther, Patentstyret
Fredrik Lundvall, Patentstyret

1010 - 1020
Pause
1020 - 1130
Patentbeskyttelse, fortsetter
1130 - 1150
Lunsj
1150 - 1355
Internasjonal patentbeskyttelse

v/ Barbro Sæther, Patentstyret

1355 - 1415
Pause
1415 - 1520
Patent, men hva nå?

v/ Felix Reimers, partner i Advokatfirmaet GjessingReimers

1520 -
Avslutning

Foredragsholdere

Fredrik Lundvall

Fredrik Lundvall er senioringeniør i Patentstyret.

Vis hele teksten
Barbro Sæther

Barbro E. Sæther er utdannet høyskoleingeniør i kjemi/bioteknologi ved Oslo ingeniørhøgskole og har en Cand.scient-grad i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med biomedisinsk forskning ved Universitet i Oslo og Rikshospitalet, og har nå vært i Patentstyret siden 2007.

Barbro har bred erfaring fra søknadsbehandling, forundersøkelser for nasjonale og internasjonale kunder, og behandling av internasjonale patentsøknader under Nordisk Patentinstitutt som PCT-myndighet. Barbro jobber også med foredrag for Patentstyret.

Vis hele teksten
Felix Reimers

Felix Reimers er partner i Advokatfirmaet GjessingReimers. Han arbeider innenfor det forretningsjuridiske området med hovedvekt på immaterialrett, herunder patent-, kjennetegn-, design- og opphavsrett, samt tilgrensende områder som markedsføringsrett.

Felix er en ofte benyttet advokat innen dette fagfeltet, og han representerer en rekke nasjonale og multinasjonale selskaper på området. Han har bred erfaring som foreleser og kursholder.

I tillegg er Felix medforfatter av boken «Immaterialrett», som er den første samlede fremstilling av alle immaterialretts­disiplinene i Norge.

Vis hele teksten
Påmelding

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei