Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

- hvorfor patentbeskyttelse kan gi deg konkurransefortrinn
Har du funnet opp noe nytt? Kunne du tenke deg å være alene om å tilby det på markedet? Kan ditt produkt patentbeskyttes? Dette er et grunnleggende kurs om sikring av bedriftens verdier og hva du må vite for å patentere.

For mange er en patentbeskyttelse uoversiktlig og kompleks, men det trenger ikke å være så vanskelig som mange tror.

Det stilles tre kriterier til et patent; oppfinnelsen må være ny, den må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området og oppfinnelsen må kunne reproduseres. Har oppfinnelsen din disse egenskapene kan det hende at produktet ditt kan patenteres.

Med riktig basiskunnskap på området er du bedre rustet til å ta beslutningen om patentering er riktig strategi for deg og bedriften din.

Sentrale tema:

 • hva et patent er
 • patentbeskyttelse nasjonalt og litt internasjonalt
 • søknaden – innhold og behandling
 • er ideen din ny? Forundersøkelser og søk i databaser
 • strategien rundt patentbeskyttelse
 • kommersiell utnyttelse og håndheving av patentet ditt

Etter kurset vet du:

 • hva som kan patentbeskyttes
 • hvordan en patentsøknad er bygget opp
 • hvordan du foretar søk og undersøkelser i databaser
 • hvordan du best kan håndheve og utnytte rettighetene dine kommersielt
 • hvordan du unngår å krenke andres rettigheter

Alle våre foredragsholdere er erfarne foredragsholdere, rådgivere og veiledere med mange års erfaring innen patentområdet, i tillegg svare de på spørsmålene du måtte ha om patentering og immaterielle rettigheter.

For hvem?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om patentering, men det er fint om du har litt kjennskap til patentsystemet, for eksempel fra frokostmøtene våre: «Innblikk i patent» eller «Sikring av innovasjon i bedriften din». Dette vil være nyttig for deg som er opptatt av nyskaping og produktutvikling – enten du befinner deg i privat bedrift, forskningsmiljø eller i virkemiddelapparatet rundt nyskaping.

Program

0830 - 0900
Registrering, kaffe/te
0900 - 0905
Velkommen og praktisk informasjon
0905 - 1010
Patentbeskyttelse

Hva er et patent, og hvordan søker man?
Litt om søknads- og behandlingsprosessen
v/ Patentstyret

1010 - 1025
Pause
1025 - 1130
Patentbeskyttelse, fortsetter
1130 - 1230
Lunsj
1230 - 1430
Internasjonal patentbeskyttelse

v/ Patentstyret

1430 - 1450
Pause
1450 - 1600
Patent, men hva nå?

v/ ekstern foredragsholder

Foredragsholdere

BarbroSaeter200.png
Barbro Sæther

Barbro E. Sæther er utdannet høyskoleingeniør i kjemi/bioteknologi ved Oslo ingeniørhøgskole og har en Cand.scient-grad i biologi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med biomedisinsk forskning ved Universitet i Oslo og Rikshospitalet, og har nå vært i Patentstyret siden 2007.

Barbro har bred erfaring fra søknadsbehandling, forundersøkelser for nasjonale og internasjonale kunder, og behandling av internasjonale patentsøknader under Nordisk Patentinstitutt som PCT-myndighet. Barbro jobber også med foredrag for Patentstyret.

Vis hele teksten
SimenSKristoffersen200.png
Simen S. Kristoffersen

Simen S. Kristoffersen er saksbehandler i Patentstyrets patentavdeling. Han er utdannet MSc i Naval Architecture and Marine Engineering ved Instituttet for marin teknikk, NTNU.

Simen har vært ansatt i Patentstyret siden 2014 og jobber som saksbehandler innen skipsteknikk, marine konstruksjoner og hydrodynamikk. Han har tidligere jobbet ved Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.

 

Vis hele teksten
YngveOpsvik400.jpg
Yngve Øyehaug Opsvik

Yngve Øyehaug Opsvik er advokat i Advokatfirmaet Grette. Arbeidet hans er konsentrert om immaterialrett, herunder patent-, kjennetegn-, design- og opphavsrett, samt tilgrensende områder som markedsføringsrett. Yngve har ført flere saker om patentrettigheter for domstolene. Han rådgir en rekke kjente nasjonale og multinasjonale selskaper på immaterialretts­området, herunder om forskning og utvikling og lisensavtaler.

Vis hele teksten
Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: