Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

- kunnskap om strategiske valg gir konkurransefortrinn for bedriften din
Dette er et grunnleggende kurs om sikring av verdiene som ligger i bedriftens varemerker og design. Du lærer hva du må vite for å beskytte disse verdiene - først og fremst i Norge

Varemerke- og designbeskyttelser er verdibevis som gir deg enerett til kommersiell utnyttelse av særpreg, i form av kjennetegn eller utseende på dine produkter. Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester, mens design refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Det skal være stort å starte noe nytt. Da er det viktig å være sikker på at du ikke tråkker over andres grenser og starter noe som andre allerede har beskyttet. På dette grunnleggende kurset lærer du hvordan du best kan beskytte dine design og varemerker.

Sentrale tema for kurset er:

  • hva en varemerkebeskyttelse er, litt om domenenavn
  • hva en designbeskyttelse er
  • andre beskyttelsesformer
  • hvilke konkurransefortrinn en beskyttelse kan gi
  • strategi rundt varemerke- og designbeskyttelser

Etter kurset vet du:

  • hva som kan beskyttes av varemerker og design
  • hvordan er søknadene bygget opp
  • hvordan du foretar søk og undersøkelser i databaser
  • hvordan du best kan håndheve og utnytte rettighetene dine kommersielt
  • hvordan du unngår å krenke andres rettigheter

Alle våre foredragsholdere er erfarne saksbehandlere, rådgivere og veiledere innenfor design- og varemerkeområdet. På dette grunnleggende kurset er det gode muligheter for å stille spørsmål og få svar på det du lurer på om varemerker- og design.


Ved manglende oppmøte

Kurset er gratis, men ved manglende oppmøte eller avbud senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet vil du bli fakturert med kr 500. Det er mulig å sende en annen på kurset.


 

Program

0830 - 0900
Registrering, kaffe/te
0900 - 0905
Velkommen
0905 - 1000
Designregistrering, en innføring

v/ Sabrina Fregosi Maaø, Patentstyret

1000 - 1015
Pause
1015 - 1115
Varemerkebeskyttelse, en innføring

v/ Gunhild Giske Skyberg, Patentstyret

1115 - 1215
Lunsj
1215 - 1335
Foretaks- og domenenavn

v/ Kaja von Hedenberg, Patentstyret

1335 - 1345
Pause
1345 - 1440
Er ideen din ny? - Strategisk bruk av databaser

v/ Lena Leganger, Patentstyret

1440 - 1455
Pause
1455 - 1600
Andre beskyttelsesformer

v/ Katrine Malmer-Høvik, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Foredragsholdere

SabrinaMaaoe200.png
Sabrina Fregosi Maaø

Sabrina Fregosi Maaø, saksbehandler i Patentstyrets designseksjon. Sabrina har studert statsvitenskap ved Universitetet i Pisa, Italia. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 1998.Hun har erfaring fra flere prosjekter internt i Patentstyret, blant annet utviklingen av vårt elektroniske saksbehandlingssystem. Sabrina jobber også med foredrag og kundeaktiviteter, og er mye ute for å spre kunnskap om Patentstyrets virksomhet. Sabrina er opptatt av kommunikasjon og struktur, og liker å hjelpe andre med å forstå Patentstyrets samfunnsoppdrag og hvordan man kan benytte seg av tjenestene.

Vis hele teksten
GunhildGiskeSkyberg400.jpg
Gunhild Giske Skyberg

Gunhild Giske Skyberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har patent- og kjennetegnsrett som spesialfag. Hun har jobbet i Patentstyret siden 2007, og har lang erfaring i å veilede kunder og behandle søknader om varemerkeregistrering og foretaksklagesaker. Gunhild er fagansvarlig for foretaksklageordningen, som er et raskt alternativ til domstolsbehandling. Her behandler hun klager på foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Vis hele teksten
KajaVonHedenberg200.png
Kaja von Hedenberg

Kaja von Hedenberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har opphavsrett som spesialfag. Hun har jobbet i Patentstyret siden 2003 med varemerkerett som ekspertområde, og har lang erfaring i å veilede kunder og behandle søknader om varemerkeregistrering. Kaja er også en av Patentstyrets mest brukte foredragsholdere og holder generelle kurs om fagområdene våre, for både nybegynnere og eksperter, og kan også utforme skreddersydde foredrag. Kaja er opptatt av at alle næringsdrivende i Norge skal få kunnskap om de mulighetene som ligger i å skaffe seg en enerett.

Vis hele teksten
LenaSolheim200.jpg
Lena Leganger Solheim

Lena Leganger Solheim har jobbet i Patentstyret siden 2006. Hun jobber nå med administrasjon og utførelse av forundersøkelser, betjene kundesenteret vårt og er medlem av kundeteamet.

Lena hjelper kunder med å orientere seg innen patent, varemerke og design, og med å søke i ulike verktøy for å finne tilgjengelig og aktuell informasjon. I tillegg deltar hun på messer, holder foredrag og er med på andre arrangementer innen immaterielle rettigheter der hun hjelper folk til å finne løsninger som passer best for dem.

Lena er opptatt av at folk skal få informasjon om og benytte tilgjengelig tjenester fra Patentstyret.

Vis hele teksten
katrine-malmer-hoevik200.jpg
Katrine Malmer-Høvik

Katrine Malmer-Høvik, partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Hun bistår klienter med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, slik som varemerker, design, patent, opphavsrett, domenenavn, foretaksnavn, markedsføringsrett og avtalerett. Hun holder også foredrag for gründer og innovasjonsmiljøer, blant annet gjennom samarbeid med 657 Oslo.

Katrine har jobbet med immaterialrett i over 20 år og har tidligere vært ansatt i Patentstyret, der hun blant annet jobbet i seksjon for internasjonale varemerker. Katrine er opptatt av at kunnskapen om immaterielle rettigheter styrkes slik at norske bedrifters konkurranseevne og verdiskapning øker.

Vis hele teksten
ElinMoellerHansen200.png
Elin Møller Hansen - Møteleder

Elin Møller Hansen, kurskoordinator i Patentstyrets markeds- og informasjonsavdeling. Hun er utdannet markedsfører ved Handelshøyskolen BI og har i tillegg til ett år sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Elin er en del av Patentstyrets kursteam og har vært ansatt i Patentstyret siden 2011.

Vis hele teksten
Påmelding

Kursteamet

Kursteam1155x493.png

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei