Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

- kunnskap om strategiske valg gir konkurransefortrinn for bedriften din
Dette er et grunnleggende kurs om sikring av verdiene som ligger i bedriftens varemerker og design. Du lærer hva du må vite for å beskytte disse verdiene - først og fremst i Norge

Varemerke- og designbeskyttelser er verdibevis som gir deg enerett til kommersiell utnyttelse av særpreg, i form av kjennetegn eller utseende på dine produkter. Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester, mens design refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Det skal være stort å starte noe nytt. Da er det viktig å være sikker på at du ikke tråkker over andres grenser og starter noe som andre allerede har beskyttet. På dette grunnleggende kurset lærer du hvordan du best kan beskytte dine design og varemerker.

Sentrale tema for kurset er:

  • hva en varemerkebeskyttelse er, litt om domenenavn
  • hva en designbeskyttelse er
  • andre beskyttelsesformer
  • hvilke konkurransefortrinn en beskyttelse kan gi
  • strategi rundt varemerke- og designbeskyttelser

Etter kurset vet du:

  • hva som kan beskyttes av varemerker og design
  • hvordan er søknadene bygget opp
  • hvordan du foretar søk og undersøkelser i databaser
  • hvordan du best kan håndheve og utnytte rettighetene dine kommersielt
  • hvordan du unngår å krenke andres rettigheter

Alle våre foredragsholdere er erfarne saksbehandlere, rådgivere og veiledere innenfor design- og varemerkeområdet. På dette grunnleggende kurset er det gode muligheter for å stille spørsmål og få svar på det du lurer på om varemerker- og design.


Ved manglende oppmøte

Kurset er gratis, men ved manglende oppmøte eller avbud senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet vil du bli fakturert med kr 500. Det er mulig å sende en annen på kurset.


 

Program

0830 - 0900
Registrering, kaffe/te
0900 - 0905
Velkommen
0905 - 1000
Designregistrering, en innføring

v/ Sabrina Fregosi Maaø, Patentstyret

1000 - 1015
Pause
1015 - 1115
Varemerkebeskyttelse, en innføring

v/ Siri Leander, Patentstyret

1115 - 1215
Lunsj
1215 - 1245
Foretaks- og domenenavn

v/ Knut Andreas Bostad, Patentstyret

1245 - 1335
Varemerkebeskyttelse fortsetter

v/Siri Leander, Patentstyret

1335 - 1345
Pause
1345 - 1440
Er ideen din ny? - Strategisk bruk av databaser

v/ Peter Risholm, Patentstyret

1440 - 1455
Pause
1455 - 1600
Andre beskyttelsesformer

v/ Katrine Malmer-Høvik, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Foredragsholdere

SabrinaMaaoe200.png
Sabrina Fregosi Maaø

Sabrina Fregosi Maaø, saksbehandler i Patentstyrets designseksjon. Sabrina har studert statsvitenskap ved Universitetet i Pisa, Italia. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 1998.Hun har erfaring fra flere prosjekter internt i Patentstyret, blant annet utviklingen av vårt elektroniske saksbehandlingssystem. Sabrina jobber også med foredrag og kundeaktiviteter, og er mye ute for å spre kunnskap om Patentstyrets virksomhet. Sabrina er opptatt av kommunikasjon og struktur, og liker å hjelpe andre med å forstå Patentstyrets samfunnsoppdrag og hvordan man kan benytte seg av tjenestene.

Vis hele teksten
SiriLeander400.jpg
Siri Leander

Siri Leander er kvalitetsleder i Patentstyret, en stilling hun har hatt de to siste årene. Stillingen er en rådgivende funksjon ovenfor øverste ledelse om kvalitetsstyring, rutiner og prosedyrer, kvalitetsmålinger og interne og eksterne revisjoner i forbindelse med Patentstyrets ISO-sertifisering. Siri har en mastergrad i litteratur med påbygging i ledelse, og i tillegg har hun tatt semesteremne i patent-, varemerke- og designrett ved Universitetet i Oslo. Siri har vært ansatt i Patentstyret siden 2005 og er også saksbehandler for varemerkesøknader. Hun har tidligere vært en del av Patentstyrets kundeteam, og har deltatt på konferanser, seminarer og stands eller som foredragsholder hvor hun har veiledet kunder om viktigheten av å ha et bevissthet forhold til immaterielle rettigheter.

Vis hele teksten
KnutBostad200.png
Knut Andreas Bostad

Knut Andreas Bostad er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo med varemerke- og patentrett samt opphavsrett som valgfag. Han har jobbet i Patentstyret siden 2000 og har bred erfaring fra saksbehandling. 

Knut Andreas er nå seksjonssjef i Design- og varemerkeavdelingen, og var seks år i Domeneklagenemnda. Han jobber i tillegg med klager knyttet til foretaksnavneloven.

Vis hele teksten
Peter Risholm.jpg
Peter Risholm

Peter Risholm har vært ansatt i Patentstyret siden 2017 og jobber med utviklingen av våre digitale tjenester. Han er blant annet produkteier for Patentstyrets søketjeneste. Før Peter begynte i Patentstyret, jobbet han med digitalisering innen kraftbransjen. Han er opptatt av at digitale løsninger skal løse praktiske problemer. Peter har en bachelor i historie og en MBA.

 

Vis hele teksten
katrine-malmer-hoevik200.jpg
Katrine Malmer-Høvik

Katrine Malmer-Høvik, partner i SANDS. Hun bistår klienter med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, slik som varemerker, design, patent, opphavsrett, domenenavn, foretaksnavn, markedsføringsrett og avtalerett. Hun holder også foredrag for gründer og innovasjonsmiljøer, blant annet gjennom samarbeid med 657 Oslo.

Katrine har jobbet med immaterialrett i over 20 år og har tidligere vært ansatt i Patentstyret, der hun blant annet jobbet i seksjon for internasjonale varemerker. Katrine er opptatt av at kunnskapen om immaterielle rettigheter styrkes slik at norske bedrifters konkurranseevne og verdiskapning øker.

Vis hele teksten
ElinMoellerHansen200.png
Elin Møller Hansen - Møteleder

Elin Møller Hansen, kurskoordinator i Patentstyrets markeds- og informasjonsavdeling. Hun er utdannet markedsfører ved Handelshøyskolen BI og har i tillegg til ett år sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Elin er en del av Patentstyrets kursteam og har vært ansatt i Patentstyret siden 2011.

Vis hele teksten
Påmelding

Kursteamet

Kursteam1155x493.png

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei