Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

- kunnskap om strategiske valg gir konkurransefortrinn for bedriften din
Dette er et grunnleggende kurs om sikring av verdiene som ligger i bedriftens varemerker og design. Du lærer hva du må vite for å beskytte disse verdiene - først og fremst i Norge

Varemerke- og designbeskyttelser er verdibevis som gir deg enerett til kommersiell utnyttelse av særpreg, i form av kjennetegn eller utseende på dine produkter. Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester, mens design refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Det skal være stort å starte noe nytt. Da er det viktig å være sikker på at du ikke tråkker over andres grenser og starter noe som andre allerede har beskyttet. På dette grunnleggende kurset lærer du hvordan du best kan beskytte dine design og varemerker.

Sentrale tema for kurset er:

  • hva en varemerkebeskyttelse er, litt om domenenavn
  • hva en designbeskyttelse er
  • andre beskyttelsesformer
  • hvilke konkurransefortrinn en beskyttelse kan gi
  • strategi rundt varemerke- og designbeskyttelser

Etter kurset vet du:

  • hva som kan beskyttes av varemerker og design
  • hvordan er søknadene bygget opp
  • hvordan du foretar søk og undersøkelser i databaser
  • hvordan du best kan håndheve og utnytte rettighetene dine kommersielt
  • hvordan du unngår å krenke andres rettigheter

Alle våre foredragsholdere er erfarne saksbehandlere, rådgivere og veiledere innenfor design- og varemerkeområdet. På dette grunnleggende kurset er det gode muligheter for å stille spørsmål og få svar på det du lurer på om varemerker- og design.

Program

0830 - 0900
Registrering, kaffe/te
0900 - 0905
Velkommen
0905 - 1000
Designregistrering, en innføring

v/ Sabrina Fregosi Maaø, Patentstyret

1015 - 1115
Varemerkebeskyttelse, en innføring

v/ Sissel Bøe-Sollund, Patentstyret

1115 - 1215
Lunsj
1215 - 1335
Foretaks- og domenenavn

v/ Knut Andreas Bostad, Patentstyret

1335 - 1345
Pause
1345 - 1440
Er ideen din ny? - Strategisk bruk av databaser

v/ Hege Langlo, Patentstyret

1440 - 1455
Pause
1455 - 1600
Andre beskyttelsesformer

v/ ekstern foredragsholder

Foredragsholdere

SabrinaMaaoe200.png
Sabrina Fregosi Maaø

Sabrina Fregosi Maaø, saksbehandler i Patentstyrets designseksjon. Sabrina har vært ansatt i Patentstyret siden 1998.Hun har erfaring fra flere prosjekter internt i Patentstyret, blant annet utviklingen av vårt elektroniske saksbehandlingssystem. Sabrina jobber også med foredrag og kundeaktiviteter, og er mye ute for å spre kunnskap om Patentstyrets virksomhet. Sabrina er opptatt av kommunikasjon og struktur, og liker å hjelpe andre med å forstå Patentstyrets samfunnsoppdrag og hvordan man kan benytte seg av tjenestene.

Hun har studert statsvitenskap ved Universitetet i Pisa, Italia.

Vis hele teksten
SisselBoeeSollund200.png
Sissel Bøe-Sollund

Sissel Bøe-Sollund, seniorrådgiver i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret. Hun har en diplomøkonomgrad i forretningsjus fra Handelshøyskolen BI, diplom i International Business fra University of Auckland, New Zealand og en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Som en del av studiet ved UiO fordypet hun seg i ulike immaterialrettslige fag som patent-, design-, varemerke-, opphavs- og informasjonsrett. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 2007.

Vis hele teksten
KnutBostad200.png
Knut Andreas Bostad

Knut Andreas Bostad, seksjonssjef i Patentstyrets Design- og varemerkeavdeling. Han har jobbet i Patentstyret siden 2000 og har bred erfaring fra saksbehandling og var i Domeneklagenemnda i seks år. Knut jobber også med klager knyttet til foretaksnavneloven.

Han er opptatt av at folk skal ha kunnskap om immaterielle rettigheter, slik at de kan ta bevisste og gode beslutninger.

Knut er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo med varemerke- og patentrett samt opphavsrett, som valgfag.

Vis hele teksten
HegeLanglo200.png
Hege Langlo

Hege Langlo, rådgiver i Patentstyret. Hun har jobbet i Patentstyret siden 2009. Hege arbeider med drift og videreutvikling av Patentstyrets elektroniske tjenester. Hun er en erfaren foredragsholder i informasjonssøking og dyktig på å veilede kunder i industrielle rettigheter generelt. Tidligere har Hege arbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Hege er særlig opptatt av å gjøre informasjon om patent, varemerke og designregistrering tilgjengelig, også for de som ikke er eksperter på området. Hun mener at Patentstyret kan bidra til å gjøre næringslivet i stand til å ta de rette avgjørelsene ved å gjøre informasjon tilgjengelig, slik at den kan hentes ut i riktig mengde og på riktig tidspunkt.

Hege er utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo i 1997.

Vis hele teksten
ElinMoellerHansen200.png
Elin Møller Hansen - Møteleder

Elin Møller Hansen, kurskoordinator i Patentstyrets markeds- og informasjonsavdeling. Hun er utdannet markedsfører ved Handelshøyskolen BI og har i tillegg til ett år sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Elin er en del av Patentstyrets kursteam og har vært ansatt i Patentstyret siden 2011.

Vis hele teksten
Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: