Invitasjon til IP-dagen

Patentstyret, FONIP* og NIP** inviterer IP-bransjen til en felles fagdag
Formålet med en fagdag er å synliggjøre, utvikle og løfte IP-bransjen i Norge. IP-bransjen i Norge er lite kjent, og veiledning, rådgivning og tjenester fra ulike aktører blir ikke godt nok utnyttet i innovasjonsprosessene.

Det er flere aktører som tilbyr IP-tjenester i Norge, både offentlige og private. Bildet av bransjen oppleves fragmentert, og både bransjen selv og potensielle kunder kan bli usikre på hvem som tilbyr hva.

Noen av spørsmålene vi ønsker å stille er:

  • Hva er de største utfordringene norsk IP-bransje står overfor i dag?
  • Hvordan ser næringslivet på IP-bransjen, og hva ønsker de?
  • Hvordan kan bransjen fremstå mer samlet for å få en tydeligere posisjon i næringslivet og fremme innovasjon? 

Moderator Erik Normann Hansen vil lede oss gjennom dagen, og vi vil bl. a. få foredrag fra Håkon Haugli fra Abelia og Terje Myrland fra analysebyrået Perceptor. I tillegg får vi synspunkter fra offentlige og private aktører, herunder virkemiddelapparatet og rådgiverbransjen.

Vi ønsker å legge til rette for en arena der hele IP-bransjen kan møtes for å diskutere felles utfordringer, mål og samarbeidsmuligheter. Tanken er at IP-DAGEN skal bli en årlig begivenhet, hvor en samlet IP-bransje kan bidra til flere gode rettigheter i Norge.

Velkommen til en spennende og innholdsrik dag!!

* FONIP: Foreningen for norske IP-rådgivere (tidligere NPF)
** NIP: Norsk forening for Industriens Patentingeniører

Samarbeidspartnere:
patentstyret_luft300.png
FONIP_luft_300.png
NIP_luft_300.png
abelia_logo_medarrangor_luft_300.png

Påmelding

Kursteamet

Kursteam1155x493.png

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei