Finn varemerker, design, patenter

IP-dagen

«IP or not to be, that is the question» – en årlig fagdag for IP-bransjen
Uskarpt bilde av mennesker som går gjennom en stor glassdør.
En samlet IP-bransje fra både privat og offentlig sektor kan bidra til flere gode rettigheter i Norge. Sammen kan vi synliggjøre, utvikle og løfte IP for norsk næringsliv. Møt Tony Tangena, kollegaer og andre profesjonelle.

For mange er verdien av IPR og IP-bransjen i Norge fortsatt lite kjent. Det er flere som tilbyr IP-tjenester, men veiledning, rådgivning og tjenester fra ulike aktører blir ikke godt nok utnyttet i innovasjonsprosessene. I tillegg er det usikkerhet rundt hvem som tilbyr hva.

Først og fremst er dagen rigget for å bygge nettverk og skaffe seg faglig påfyll, gjennom personlige møter med sentrale kollegaer i bransjen og presentasjoner fra dyktige fagfolk.

IP-dagen er tilrettelagt for at hele bransjen kan styrke egen kompetanse og møtes for å diskutere felles utfordringer, mål og samarbeidsmuligheter. Som den tredje i rekken er denne nasjonale fagdagen en årlig begivenhet, hvor en samlet bransje kan bidra til flere gode rettigheter i norsk næringsliv.

Viktige temaer for dagen:

  • Hvordan er egentlig situasjonen innen norsk IP – i forhold til andre land?
  • Verdien av IP i kroner og øre, metoder og praktisk bruk av verdiestimatene
  • Næringslivets fremtidige behov fra IP-bransjen
  • Ably MedicaI og Beyonder deler sine erfaringer med bruk av IPR
  • IP fra forskningsorganisasjoner og investorers perspektiv

De fleste presentasjonene holdes på engelsk.

Se program nedenfor.

For hvem?

Dette arrangementet er for aktører som arbeider i IP-bransjen eller med IP-området i privat næringsliv og offentlig virksomhet; IP-rådgivere, veiledere i virkemiddelapparatet, dommere, advokater, jurister og fullmektiger.

 


Patentstyret, FONIP* og NIP** ønsker alle i IP-bransjen velkommen til en spennende og innholdsrik dag fagdag!!

FONIP: Foreningen for norske IP-rådgivere (tidligere NPF)
** NIP: Norsk forening for Industriens Patentingeniører

Samarbeidspartnere:

Programme

-

The programme is under development and may be updated

0800 - 0900
Registrering
0900 - 0910
Welcome and introduction
0910 - 0940
The IPR-situation in Norway today seen from an international perspective

Tony Tangena, Immediate Past President at epi, Partner Tangena & Van kan

0940 - 1000
The IPR-situation in Norway seen from the national perspective

Kathrine Myhre, Director General, Norwegian Industrial Property Office

1000 - 1030
Interactive Session I
1030 - 1100
Coffee Break
1100 - 1105
Introduction to the business cases

by Tony Tangena

1105 - 1130
Case A: Ably Medical AS

Tove Olaussen Freeman, Intellectual Property and Risk Manager

1130 - 1155
Case B: Beyonder AS

Jørn Døvling Kaspersen, IPR Manager

1155 - 1200
Wrap up
1200 - 1315
Lunch
1315 - 1410
IP valuation

Tony Tangena

1410 - 1440
Creating value from IP in a research organization

Jostein Bjøndal, Director of Investment / IP Manager, SINTEF TTO AS

1440 - 1510
Coffee Break
1510 - 1530
To be announced soon
1530 - 1620
Interactive session II – Global Innovation Index Norway

Facilitator: Magnus Hakvåg, CEO, Senior Specialist Corp., House of Knowledge

1620 - 1630
Wrap up

by Tony Tangena

1630 - onwards
Social mingling and programme

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei