Hopp til hovedinnholdet

Søk i databasene våre

IPR-forsikring og tvistefinansering

Lær smarte grep for å unngå økonomisk ruin ved rettighetstvister om patenter, varemerker, design eller åndsverk.
To personer ser på en mobil
Ingen kjenner fremtiden og alle kan begå en feil. Hva gjør du når rettighets-tvistemålet er et faktum for bedriften din? Kanskje er motparten en stor og mektig aktør. På dette webinaret lærer du litt om hvilke strategier som du bør ha på plass ved oppstart, og hvordan en IPR-forsikring gjør deg sterk i et tvistemål om immaterielle rettigheter.

For små og mellomstore bedrifter kan det være viktig å skape finansiell jevnbyrdighet overfor større virksomheter, som har kapasitet til å kjøre langvarige rettslige prosesser. En IPR-forsikring kan bidra til å minimere kostnadene ved en eventuell rettstvist om immaterielle rettigheter, og kan gjøre det lettere for virksomheten din å forsvare seg eller hevde sin rett.

Sentrale tema

  • Hva er en IPR-forsikring?
  • Når kan IPR-forsikring benyttes?

Når bedriften din er bygget opp rundt en innovasjon er det viktig at du har en strategi som gir deg kontroll på de immaterielle rettighetene i markedet, hjemme og rundt i verden. Bedriften din kan få behov for å stanse ulovlig bruk av egne patenter, varemerker, design eller åndsverk.

Du kan også oppleve at andre retter erstatningskrav mot bedriften din eller deg. Hva gjør du hvis noen andre mener at logoen du har designet ligger for tett opp til deres registrerte varemerke, eller at ditt ny-lanserte produkt viser seg å ha en annens patenterte teknologi?

På dette webinaret vil Elisabeth Ohm, partner og leder i rådgivingsselskapet ACAPO AS, gi deg innsikt i hva en IPR-forsikring kan bety for bedriften.

For hvem?

Dette webinaret passer for deg som jobber med innovasjon, rådgivning, forretnings-, design- og produktutvikling.

Hvis du ikke har anledning til å følge direktesendingen kan du se dette webinaret i opptak. Alle påmeldte får tilsendt opptakslenken og har også muligheten til å stille spørsmål etter webinaret.

Foredragsholdere

Elisabeth Ohm
Elisabeth Ohm

Elisabeth Ohm er advokat og rådgiver innenfor immaterielle rettigheter med vekt på patentrett. Hun er leder for patentavdelingen i ACAPO AS med ansvar for alt patentrelatert arbeid.

Vis hele teksten
Stein Roar Gjøen
Stein Roar Gjøen

Stein Roar Gjøen jobber med rådgivning innen immaterielle rettigheter med hovedvekt på patentering, utarbeidelse av nye søknader og fører disse for relevante myndigheter på vegne av kunder. Han har stadig oftere oppdrag innen konflikter, og er oppnevnt som fagkyndig meddommer i patentinngrepssaker i tingretten.

Vis hele teksten

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: