Kontakt oss for foredrag

De siste årene har vi opplevd en stor økning av henvendelser om å holde foredrag, noe som viser at kompetansen vår er viktig for stadig flere aktører.

De dyktige foredragsholderne våre presenterer temaer som patent, varemerke- og designbeskyttelse og Patentstyrets database. Vi holder foredrag for næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og presentasjonene blir tilpasset målgruppen.

Vi tilbyr gratis foredrag ved universiteter, høgskoler samt øvrige foredrag på inntil 2,5 timer på ikke-kommersielle arrangementer. Hvis du ønsker foredrag fra oss til et kommersielt arrangement, som kurs og seminarer med deltakeravgift, tar vi honorar. Prisen avtaler vi for hvert oppdrag, og oppdragsgiver dekker reise og opphold utenfor Oslo.

Er du interessert i et foredrag ved undervisningsinstitusjonen din eller til arrangementet ditt?

Hilde Galtung Hollseter	Ta kontakt med Hilde Galtung Hollseter som koordinerer de eksterne foredragene våre.

Hilde Galtung Hollseter
Førstekonsulent/Markedskoordinator
Telefon: + 47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: