Påbyggingskurs: Varemerke- og designbeskyttelse

- litt dypere ned i temaer relatert til varemerke- og designbeskyttelse
Ved å sørge for varemerke- eller designbeskyttelse har du et stort konkurransefortrinn!

Dette heldagskurset gir deg kunnskaper om praktisk og strategisk bruk av immaterielle rettigheter, med fokus på varemerker og design.

I tillegg til vanlig undervisning, vil vi ha diskusjoner i plenum med utgangspunkt i konkrete eksempler på saker.

Sentrale temaer:

  • Design: Hvordan beskytte produktet ditt med en designregistrering? Hvordan søke om designrettigheter utenfor Norge?
  • Varemerke: Hvordan behandles en varemerkesøknad og hvilket vern oppnår man ved en registrering? Hvordan finne eksisterende rettigheter i Norge og i utlandet?
  • Kan et design registreres som varemerke, og omvendt? Hvor går grensene mellom varemerke, design og opphavsrett?
  • Foretaksnavn: Hva må du tenke på ved valg av foretaksnavn? Hva gjør du hvis andre registrerer et foretaksnavn som er nesten likt ditt eget?
  • Domenenavn: Hva innebærer det å ha et domenenavn? Hva skjer om andre har rettigheter til navnet fra før?
  • Strategi: Hvordan kan du best beskytte dine immaterielle rettigheter? Når bør du søke beskyttelse? Hvordan kan rettighetene sikres og forvaltes gjennom avtaler? Vi ser på noen saker fra domstolene og Næringslivets Konkurranseutvalg.

Ved manglende oppmøte

Kurset er gratis, men ved manglende oppmøte eller avbud senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet vil du bli fakturert med kr 500. Det er mulig å sende en annen på kurset.


 

Program

0830 - 0900
Registrering, kaffe/te
0900 - 0905
Velkommen og praktisk informasjon
0905 - 1000
Problemstillinger ved beskyttelse av design, varemerke, foretaks- og domenenavn
1000 - 1015
Pause
1015 - 1115
Problemstillinger forts.
1115 - 1120
Benstrekk
1120 - 1215
Problemstillinger forts.
1215 - 1315
Lunsj
1315 - 1415
Praktisk og strategisk bruk av immaterielle rettigheter
1415 - 1430
Pause
1430 - 1615
Praktisk og strategisk bruk forts.
1615 -
Avslutning

Foredragsholdere

SabrinaMaaoe200.png
Sabrina Fregosi Maaø

Sabrina Fregosi Maaø, saksbehandler i Patentstyrets designseksjon. Sabrina har studert statsvitenskap ved Universitetet i Pisa, Italia. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 1998.Hun har erfaring fra flere prosjekter internt i Patentstyret, blant annet utviklingen av vårt elektroniske saksbehandlingssystem. Sabrina jobber også med foredrag og kundeaktiviteter, og er mye ute for å spre kunnskap om Patentstyrets virksomhet. Sabrina er opptatt av kommunikasjon og struktur, og liker å hjelpe andre med å forstå Patentstyrets samfunnsoppdrag og hvordan man kan benytte seg av tjenestene.

Vis hele teksten
RikkeLovsjo_b400.jpg
Rikke Løvsjø

Rikke Løvsjø er jurist og jobber i Design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret, hvor hun har jobbet siden 2010. Rikke har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev sin masteroppgave innen varemerkerett. Rikke er blant annet ansvarlig for fellesmerker og skriver også foretaksnavneklager.

Vis hele teksten
SiriLeander400.jpg
Siri Leander

Siri Leander er kvalitetsleder i Patentstyret, en stilling hun har hatt de to siste årene. Stillingen er en rådgivende funksjon ovenfor øverste ledelse om kvalitetsstyring, rutiner og prosedyrer, kvalitetsmålinger og interne og eksterne revisjoner i forbindelse med Patentstyrets ISO-sertifisering. Siri har en mastergrad i litteratur med påbygging i ledelse, og i tillegg har hun tatt semesteremne i patent-, varemerke- og designrett ved Universitetet i Oslo. Siri har vært ansatt i Patentstyret siden 2005 og er også saksbehandler for varemerkesøknader. Hun har tidligere vært en del av Patentstyrets kundeteam, og har deltatt på konferanser, seminarer og stands eller som foredragsholder hvor hun har veiledet kunder om viktigheten av å ha et bevissthet forhold til immaterielle rettigheter.

Vis hele teksten
katrine-malmer-hoevik200.jpg
Katrine Malmer-Høvik

Katrine Malmer-Høvik, partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Hun bistår klienter med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, slik som varemerker, design, patent, opphavsrett, domenenavn, foretaksnavn, markedsføringsrett og avtalerett. Hun holder også foredrag for gründer og innovasjonsmiljøer, blant annet gjennom samarbeid med 657 Oslo.

Katrine har jobbet med immaterialrett i over 20 år og har tidligere vært ansatt i Patentstyret, der hun blant annet jobbet i seksjon for internasjonale varemerker. Katrine er opptatt av at kunnskapen om immaterielle rettigheter styrkes slik at norske bedrifters konkurranseevne og verdiskapning øker.

Vis hele teksten
Påmelding

Kursteamet

Kursteam1155x493.png

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei