Patentfrokost – Pediatri–SPC forlengelse

- oppfølgingsfrokostmøte av patentfrokosten i mars
Patentstyret gir deg en faglig oppdatering om den nasjonale og internasjonale utviklingen innenfor patentområdet.

Den 5. mai 2017 fattet EØS-komiteen vedtak nr. 92/2017 om at europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr 1901/2006 av 12. desember 2006 om legemidler til barn (pediatriforordningen) og tre tilhørende forordninger skal innlemmes i EØS-avtalen. Som en følge av dette vil nye bestemmelser i patentloven om forlenget beskyttelsestid for SPC på legemidler som er testet på befolkningen under 18 år, bli forelagt Stortinget.

Vi inviterer til frokostmøte 13. juni hvor Helse- og omsorgsdepartemetet og Justis- og beredskapsdepartementet vil presentere de kommende endringene i legemiddellovgivningen og patentlovgivningen som følge av pediatriforordningen. Patentstyret vil informere om rutiner og skjema for innlevering av søknad om pediatri-SPC.

Foredragsholderen fra Justis- og beredskapsdepartementet er jurist og lovrådgiver Kaja Midtbø Stadshaug, som har jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet siden 2014. Tidligere har hun jobbet som dommerfullmektig og advokatfullmektig/advokat.

Foredragsholderen fra Helse- og omsorgsdepartementet er jurist Katrine Edvardsen Espantaleón, som har jobbet i Helse- og omsorgsdepartementet siden 2011. Tidligere jobbet Katrine i Helsedirektoratet.

Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: