Patentstyret – en etterspurt foredragsholder

De siste årene har vi opplevd en stor økning av henvendelser om å holde foredrag, noe som viser at kompetansen vår er viktig for stadig flere aktører.

Våre dyktige foredragsholdere presenterer temaer som patent, varemerke- og designbeskyttelse og Patentstyrets database. Foredragene holdes for næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og presentasjonen blir tilpasset målgruppen.

Vi tilbyr gratis foredrag ved undervisningsinstitusjoner og ved foredrag på inntil 2,5 timer ved ikke-kommersielle arrangementer. Hvis du ønsker foredrag fra oss til et kommersielt arrangement som kurs og seminarer med deltakeravgift, tar vi honorar. Prisen avtaler vi for hvert oppdrag, og oppdragsgiver dekker reise og opphold utenfor Oslo.

Er du interessert i et foredrag ved undervisningsinstitusjonen din, til arrangementet ditt eller internt i bedriften din?

Hilde Galtung Hollseter	Ta kontakt med Hilde Galtung Hollseter som koordinerer våre eksterne foredrag.

Hilde Galtung Hollseter
Førstekonsulent/Markedskoordinator
Telefon: + 47 22 38 73 33
E-post: post@patentstyret.no

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: