Sikring av innovasjon i bedriften din

- en introduksjon til ulike immaterielle verdier og rettigheter
Patentstyret arrangerer gratis frokostmøte for deg som er interessert i å høste gevinster av egen innovasjon. Få informasjon om og inspirasjon til hvordan du og din bedrift kan oppnå enerett til kommersiell utnyttelse av egne ideer.

I en oppstartsfase er det avgjørende å sikre verdiene som bedriften baserer sin eksistens og videre vekst på. Har du tilstrekkelig kunnskap til dette? Rådgiver Sissel Bøe-Sollund og saksbehandler Knut Bråten presenterer en smakebit på hva som kan skape konkurransefortrinn og langsiktige verdier for bedriften.

På dette møtet får du informasjon om:

  • hvilke beskyttelsesformer som finnes og fordelene ved disse
  • hvilke verdier en beskyttelse kan ha
  • veier til registrering av disse rettighetene

Frokostmøtet vil gi deg en generell oversikt i hele ni forskjellige immaterielle verdier og rettigheter: varemerke, design, patent, bruksmønster, opphavsrett/copyright, forretningshemmeligheter, databaser, geografisk indikasjon og planteforedlerrett.

Foredragsholdere

SisselBoeeSollund200.png
Sissel Bøe-Sollund

Sissel Bøe-Sollund, seniorrådgiver i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret. Hun har en diplomøkonomgrad i forretningsjus fra Handelshøyskolen BI, diplom i International Business fra University of Auckland, New Zealand og en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Som en del av studiet ved UiO fordypet hun seg i ulike immaterialrettslige fag som patent-, design-, varemerke-, opphavs- og informasjonsrett. Hun har vært ansatt i Patentstyret siden 2007.

Vis hele teksten
KnutBraaten400x410.jpg
Knut Bråten

Knut Bråten er saksbehandler i Patentavdelingen i Patentstyret. Han er utdannet innen marint maskineri ved NTH (nå NTNU). Knut har tidligere jobbet som forsker ved Marintek, Sintef med fagfeltet forbrenningsmotorer og som forsker ved Halden reaktoren, Institutt for Energiteknikk. Han har vært ansatt som saksbehandler i Patentstyret siden 2002, innen mekaniske fag.

Gjennom kundekontakt og som foredragsholder ønsker Knut å formidle sin brede kunnskap om grunnprinsippene ved patentering. Han er opptatt av å gjøre introduksjon til patentering praktisk og lettfattelig, ved å fokusere på det viktigste.

Vis hele teksten
BenteFjeldberg200.png
Bente Fjeldberg

Bente Fjeldberg, fagansvarlig i Patentstyrets kursteam siden 2009.

Hun har over 20 års erfaring fra IPR-bransjen, og har utdannelse innen språk, sosiologi og ledelse fra Norge, Østerrike og USA.

Vis hele teksten
Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: