Finn varemerker, design, patenter

Trusler og muligheter ved økt patentering i akvakulturnæringen

- seminar på Aqua Nor 2019
Bedrifter innen moderne oppdrett utvikler mye ny og avansert teknologi, og stadig flere sikrer seg patenter innen oppdrettsteknologi. Hvilke muligheter og risikoer innebærer den økte patenteringen for aktørene i akvakulturnæringen? Fører økt patentering til mindre samarbeid og mindre innovasjon?

Advokatfirmaet GjessingReimers og Patentstyret gir deg nyttig innsikt og gode tips om hvordan norsk akvakulturnæring kan fortsette å vokse med smart bruk av immaterielle rettigheter.

Sentrale tema

  • Kort og godt om immaterielle verdier og rettigheter
  • Nyttige huskeregler når du skal søke rettigheter til tekniske oppfinnelser (patent), navn/logo (varemerke) og utforming (design)
  • Patenter som veiviser og kilde til innovasjon – praktiske verktøy
  • Hvem kan få patent – og for hva?
  • Hva koster det for den som bryter en patentrettighet?
  • Hvordan manøvrere i markedet – sentrale teknologiske trender
  • Hvem kan du stole på? Teknologiutvikling, informasjonsdeling og samarbeid – praktiske eksempler fra akvakulturnæringen hvor det har gått bra – og dårlig
  • Hva koster en rettighetskonflikt – og hva kan man vinne på å gå til rettssak? Eksempler fra akvakulturnæringen

Etter foredragene åpner vi for spørsmål, og du kan få 1:1-møte med foredragsholderne. Du får også mulighet til å bygge nyttige nettverk.

Se seminarprogrammet

Alle er velkomne, og vi lover deg en ettermiddag du ikke kan gå glipp av.

(Se hva annet som skjer på Aqua Nor 2019.)

 

Tall fra Patentstyret viser at antallet norske aktører som søker patent innen oppdrettsteknologi i Norge har økt de siste årene.

Statistsikk som viser patentsøknader innen fiskeoppdrett og utstyr fra norske søkere

 

Gjessingreimers-logo.png
aquanor200.png

Program

1315 - 1320
Velkommen
1320 - 1350
Immaterielle verdier og rettigheter – nyttige huskeregler for patent, varemerke og design

v/Randi Gaarder, Patentstyret

1350 - 1420
Patenter som veiviser og kilde til innovasjon – praktiske verktøy og viktige funn fra analyser av patentlandskap

v/ Marianne Skånseng, Patentstyret

1420 - 1440
Pause
1440 - 1510
Hvem kan du stole på?

Teknologiutvikling, informasjonsdeling og samarbeid – praktiske eksempler fra akvakulturnæringen hvor det har gått bra – og dårlig
v/ Yngve Øyehaug Opsvik, GjessingReimers

1510 - 1530
Pause
1530 - 1600
Hva koster en rettighetskonflikt – og hva kan man vinne på å gå til rettssak?

Eksempler fra akvakulturnæringen
v/ Sigrid Toft Fløystad, GjessingReimers

1600 - 1630
Spørsmål direkte

Foredragsholdere

RandiGaarder400.jpg
Randi Gaarder

Randi Gaarder er marinbiolog og har 18 års erfaring fra Patentstyret, hvor hun behandler søknader om patent innen fiskehelse og akvakultur. Ved siden av dette er hun aktiv i Patentstyrets kundesenter (landets beste offentlige kundesenter) og kundeteam der hun veileder bedrifter og andre om IPR.

Vis hele teksten
MarianneSkanseng400.jpg
Marianne Skånseng

Marianne Skånseng er saksbehandler i patentavdelingen og har 17 års erfaring fra Patentstyret, hvor hun jobber med havbruk og bioteknologi. Hun er en ekspert på smart bruk av patentinformasjon og leder Patentstyrets prosjekt for analyser av patentlandskap.

Vis hele teksten
SigridToftFloystad400.jpg
Sigrid Toft Fløystad

Sigrid Toft Fløystad er partner i Advokatfirmaet GjessingReimers. Hun har 15 års erfaring med rådgivning, tvisteløsning og rettighetsforvaltning som advokat i advokatfirma og juridisk direktør i TINE. Hun har prosedert større patentsaker, blant annet knyttet til fiskeoppdrett og er spesialisert innen FoU- og teknologisamarbeid.

Vis hele teksten
YngveOpsvik400.jpg
Yngve Øyehaug Opsvik

Yngve Øyehaug Opsvik er senioradvokat i Advokatfirmaet GjessingReimers og er spesialisert innen patenter, varemerker og markedsføringsrett. Han har bistått norske og internasjonale aktører innen fiskeri- og oppdrettsnæringen med rådgivning og tvisteløsning, sist i en sak om beskyttelse for luseskjørt i januar 2019.

Vis hele teksten
Meld deg på!

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Kursteam1155x493.png
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei