Finn varemerker, design, patenter

Varemerke- og designfrokost

- et populært tilbud for fullmektiger, jurister og IPR-ansvarlige
I tillegg til frokost serverer Patentstyret fersk praksis innen varemerke og design.

Vi vil ha mest fokus på avgjørelser fra det siste halve året, men siden det er en stund siden det siste frokostmøtet vil vi også omtale enkelte sentrale avgjørelser fra 2018 og tidlig 2019. 

Dette frokostarrangementet er et forum for informasjon og diskusjon rundt aktualiteter og endringer innen rettspraksis.

Sentrale tema

  • særpreg
  • forvekselbarhet
  • design

Patentstyrets varemerkejurister, Gunhild Giske Skyberg og Tord Hestenes, presenterer utvalgte avgjørelser fra EU, norske domstoler og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Varemerke- og designfrokosten gir muligheter for nettverksbygging på en relevant og interessant møteplass.

Det er åpent for dialog og spørsmål hvor vi ønsker å belyse avgjørelsenes betydning for registreringspraksis og innehaverens rettsstilling generelt.

Husk at du får godkjent deltakelse på Patentstyrets arrangementer hos Advokatforeningen. Du må selv sende inn nødvendig informasjon til foreningen.


Betaling ved manglende oppmøte

Frokostmøtet er gratis, men ved manglende oppmøte eller avmelding senere enn 1 (én) virkedag før arrangementet vil du bli fakturert med kr 200. Send e-post til kurs@patentstyret.no for avmelding. Det er mulig å sende en annen på frokostmøtet.

Påmelding

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Kursteam1155x493.png
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Alternativ: Tilbakemeldingene dine er verdifulle for oss, og vi setter pris på om du kan bruke 3 minutter til å svare på noen enkle spørsmål om våre nettsider.

Ja Nei