Varemerke- og designfrokost

- et populært tilbud til fullmektiger, jurister og IPR-ansvarlige
I tillegg til frokost serverer Patentstyret fersk praksis innen varemerke og design, fra det siste halve året.

Dette frokostarrangementet er et forum for informasjon og diskusjon rundt aktualiteter og endringer innen rettspraksis.

Sentrale tema

  • særpreg
  • forvekselbarhet
  • vern for velkjent merke
  • bruksplikt
  • design

Patentstyrets varemerkejurister presenterer utvalgte avgjørelser fra EU, norske domstoler og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Varemerke- og designfrokosten arrangeres hver vår og hver høst. Det er gode muligheter for nettverksbygging på en relevant og interessant møteplass.

Det er åpent for dialog og spørsmål hvor vi ønsker å belyse avgjørelsenes betydning for registreringspraksis og innehaverens rettsstilling generelt.

Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: