Varemerke- og designfrokost

- et populært tilbud til fullmektiger, jurister og IPR-ansvarlige
Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen på området, nyere praksis fra EU, norske domstoler og Klagenemnda.

Dette frokostarrangementet har som mål å være et forum for informasjon og diskusjon rundt aktualiteter og endringer innen rettspraksis på varemerke- og designområdet og hvordan dette vil påvirke hverdagen vår.

Varemerke- og designfrokosten arrangeres hver vår og hver høst. Det er gode muligheter for nettverksbygging på en relevant og interessant møteplass.

Sentrale tema

  • rettspraksis angående særpreg og forvekselbarhet på varemerkeområdet
  • noen aktuelle designavgjørelser

Det er åpent for dialog og spørsmål hvor vi ønsker å belyse avgjørelsenes betydning for registreringspraksis og innehaverens rettsstilling generelt.

Påmelding
Kursteam1155x493.png

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips

Takk for tilbakemeldingen din.
Denne siden ble sist endret: