Finn varemerker, design, patenter

Varemerke- og designfrokost

- et populært tilbud for fullmektiger, jurister og IPR-ansvarlige
Nærbilde av en mann og en kvinne på kontor
Dette er et forum for informasjon og diskusjon rundt aktualiteter og endringer innen rettspraksis for jurister og IPR-ansvarlige. Vi serverer fersk praksis innen varemerke og design.

Som vanlig vil vi ha mest fokus på avgjørelser fra det siste halve året. 

Sentrale tema

  • særpreg
  • forvekselbarhet
  • design

Patentstyrets varemerkejurister, Gunhild Giske Skyberg og Tord Hestenes, presenterer utvalgte avgjørelser fra EU, norske domstoler og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Det er åpent for dialog og spørsmål hvor vi ønsker å belyse avgjørelsenes betydning for registreringspraksis og innehaverens rettsstilling generelt.

Husk at du får godkjent deltakelse på Patentstyrets arrangementer hos Advokatforeningen. Du må selv sende inn nødvendig informasjon til foreningen.

For hvem?

Dette frokostmøtet er for fullmektiger, advokater, jurister og IPR-ansvarlige.

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å samle en gruppe kunder hos oss for å få innspill om hvordan tjenestene våre fungerer.
Dato: mandag 20. januar kl. 11-12, ev. per telefon eller videomøte. Deltakere får et gavekort på 500.
Ta kontakt med oss på telefon 22 38 73 00 hvis du vil bidra.

Ja Nei