Finn varemerker, design, patenter

Verdifastsettelse av innovasjon

- bli bevisst bedriftens immaterielle verdier
Har du planlagt for at bedriften din skal forvandle innovasjon og nyskaping til verdier? Vet du hvordan du måler disse verdiene?

Det kan være vanskelig å sette en monetær verdi på bedriftens innovasjon og de immaterielle eiendelene den har utviklet. Når bedriften ser etter investorer, vurderer sammenslåing med andre, eller ønsker å investere i andres forskning og utvikling, er det viktig å kunne måle verdien av denne innovasjonen. På dette halvdagskurset skal vi se nærmere på forskjellige metoder for å finne fram til verdien.

Sentrale tema

  • Gjennomgang av sentrale problemstillinger ved verdsettelse av immaterielle eiendeler, inkludert begrepsavklaring
  • De immaterielle eiendelenes levetid og livssyklus og hva de har å si for verdien
  • Hovedmetoder for verdsettelse av immaterielle eiendeler
    • Kostnadsbasert tilnærming
    • Inntjeningsbasert tilnærming
    • Markedstilnærming

Programmet er under utarbeidelse – vi oppdaterer fortløpende

Påmelding

Kursteamet

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tips. Vi hører gjerne også fra deg hvis du har forslag til kursopplegg, tematikk eller foredragsholdere. Send oss en e-post, så hører du fra oss.

Kursteam1155x493.png
Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret:
×

Gi oss din tilbakemelding om patentstyret.no

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker å tilpasse nettstedet vårt best mulig til dine behov. Vi håper at du vil hjelpe oss ved å svare på noen få spørsmål. Det tar bare et par minutter, og svarene dine vil være anonyme.

Ja Nei